logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov Letohrádek Portheimka Malostranská vodárenská věž

Smíchov - lihovar

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Zlíchovský lihovar je bývalý průmyslový areál v Praze na Zlíchově, který se nachází mezi ulicemi Nádražní a Strakonická. Již roku 1836 vlastnila rodina Fischlů na Zlíchově lihovar. Roku 1880 založil Samuel Fischl s Adolfem Rosenbaumem na místě staré výrobny továrnu na líh a potaš. K přestavbě areálu s dostavbou výrazného objektu rafinerie lihu došlo roku 1907. S průměrnou roční výrobou 28.070 hektolitrů alkoholu se stal třetím největším lihovarem ze sedmi „průmyslových lihovarů v komorním obvodu pražském“. Rafinerie vyráběla líh z melasy a melasové odpalky se poté zpracovávaly v potašovně na draselné soli. Roku 1957 část již nefunkční potašovny byla přestavěna na octárnu. Ta v 60. letech 20. století patřila k předním evropským výrobcům. Areál lihovaru tvoří řada provozních a správních budov, postavených nebo upravených v 90. letech 19. a začátkem 20. století. Továrně dominuje destilovna s převýšenou věžovou částí s půlkruhově zakončenými okny ve fasádě směřující do Nádražní ulice. Její dochované dekorativní litinové točité schodiště v hale prostupuje patra budovy. Severovýchodně od destilovny stojí historický objekt kotelny s polygonálním komínem na vysokém čtvercovém podnoži. Válcové tanky pojmuly na 20.000 hektolitrů melasy a kruhový lihový tank 10.000 hektolitrů lihu. Továrna původně byla vlečkou spojena se Smíchovským nádražím. 29. dubna 1949 byl provoz lihovaru zastaven a jeho zařízení koncem roku 1950 rozebráno a rozvezeno do českých lihovarů. Roku 1951 se areál stal sídlem nově ustanoveného podniku „Spojené lihovary, národní podnik“. Některá odvezená zařízení byla vrácena a od května 1952 lihovar ještě pět let vyráběl velejemný líh. Pak byly objekty bývalé potašovny přestavěny na octárnu, ve které se ocet začal vyrábět nejprve do sudů a o rok později do lahví. Roku 2000 byl v závodě ukončen provoz a areál chátral. Roku 2013 se zřítila střecha jedné z devastovaných budov. Developerská skupina Trigema převzala chátrající areál, který se má proměnit na bytový komplex s 500 byty. Kromě bytů bude v areálu sevřeném ulicemi Nádražní a Strakonická také 4 500 metrů čtverečních obchodů, restaurací a kaváren. Areál lihovaru byl postupně demolován, a tak zůstala zachována pouze budova destilovny a komínu, které tak připomínají původní zde stojící továrnu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADchovsk%C3%BD_lihovar

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zlichovsky-lihovar-15310527

Dojmy: Dříve rozsáhlý komplex, kde se zachoval dnes jen zlomek.

Mapa

Fotografie

×