logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Přední Kopanina Jezuitský dvůr pomník obětem 1. světové války

Přední Kopanina - kaple sv. Ludmily a Marty

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Tato kaple sv. Ludmily a Marty byla vystavěna pro mě neznámým autorem v barokním slohu roku 1712. Někdy v průběhu 4. čtvrtiny 18. století získal barokní oltář s obrazem sv. Maří Magdalény. Mezi lety 1852 – 1859 byla ale opravena sousední rotunda, a tak roku 1861 byla kaple prodána městu a začala sloužit jako márnice. Své první známé opravy se kaple dočkala ve 40. letech 20. století, po kterých proběhly mezi lety 1966 – 1971 další úpravy, které ji dali její současnou podobu, kdy začala sloužit kaple jako kolumbárium a následně i jako muzeum. Dodnes se pak zachoval její původní barokní vzhled.

Zdroj: http://www.prednikopanina.cz/wp-content/uploads/2016/04/Predni_Kopanina_v_promenach_casu.pdf

Dojmy: Malebná kaplička, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×