logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nusle Věznice Pankrác Vrchní soud v Praze

Nusle - Vila Bělka

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Vila Bělka je letohrádek nacházející se ve svahu nad nuselským údolím v ulici Na Bučance v Praze 4-Vyšehradě. Již před rokem 1769 zde stála venkovská barokní usedlost se sadem. Založil ji Josef Ignác Buček z Heraltic, podle nějž se usedlost nazývala Bučanka. O sto let později usedlost koupil pražský purkmistr Václav Bělský (1818–1878) a se svým bratrem Janem ji nechal přestavět v novogotickém stylu. Václav Bělský měl velké zásluhy při výstavbě tehdejší Prahy, za což získal v roce 1866 čestné občanství. Jeho bratr Jan Bělský byl známým architektem a stavitelem vily. Tím se stala neogotickou hrázděnou vilou. Na přelomu 19. a 20. století patřila vila Josefu Österreicherovi. Již v letech 1902 – 1903 ale byla přestavěna v duchu anglické neogoticky. O přestatavbu se postaral zednický mistr Vojtěch Procházka. V době nacistické okupace byl objekt coby židovský majetek zabaven a sídlilo zde gestapo. Po válce se stala rezidencí britského velvyslance a dnes je v soukromém vlastnictví. Poslední rekonstrukce objektu po převedení do osobního vlastnictví prováděla firma SAPROS.s.r.o. kolem poloviny 90. let. Stavbyvedoucí se jmenoval: Josef Satorie, který rekonstruoval také například Chvalský zámek.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vila-belka-14258681

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_B%C4%9Blka

Dojmy: Velmi zajímavá vila, která spíše připomíná drobný hrádek.

Mapa

Fotografie

×