logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Motol Maltézský mlýn PP Kalvárie v Motole

Motol - pivovar

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Původně na tomto místě byl postaven barokní hostinec, který je prvně zmiňován v roce 1607, kdy jej spravoval řád řeholnic od sv. Jiří. V roce 1747 se majitelem tohoto panství stal řád Maltézských rytířů z Malé Strany, který někdy po polovině 18. století nechal zdejší hostinec přestavět na pivovar. Tyto přestavby proběhli buď v barokním či v klasicistním slohu. První písemná zmínka o zdejším pivovaru pochází z roku 1826. Na konci 19. století byl pivovar rozšířen a přestavěn v podstatě do své současné podoby. Vlastně byl ještě mnohem větší ale o tom později. Z roku 1901 se dozvídáme že byl pronajat sládku Vojtěchu Richterovi. Tohoto muže vystřídal roku 1909 Josef Richter. Pivovar držel řád až do roku 1922, kdy jej zakoupila Motolská obec a již v roce 1923 pivovar uzavřela. Následně sloužil pivovar již jen jako skladiště piva. V roce 1974 při výstavbě Plzeňské ulice bylo zbořeno severní křídlo a část západního křídla. Tímto krokem získal pivovar svou současnou definitivní podobu. V průběhu 20. století nebyl pivovar řádně udržována, a tak postupně sešel. Nakonec se však mezi lety 2003 – 2006 dočkal své celkové rekonstrukce a úpravy pro potřeby hotelu, který zde sídlí.

Zdroj: https://www.hotelstarypivovar.cz/historie/

Dojmy: Velmi zajímavý areál, který sloužil dříve jako pivovar.

Mapa

Fotografie

Bývalý pivovar nacházející se v Motoli
Bývalý pivovar nacházející se v Motoli
Bývalý pivovar nacházející se v Motoli
Bývalý pivovar nacházející se v Motoli
Bývalý pivovar nacházející se v Motoli
Bývalý pivovar nacházející se v Motoli
Bývalý pivovar nacházející se v Motoli
×