logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Motol krucifix pivovar

Motol - Maltézský mlýn

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Maltézský mlýn (též Motolský mlýn či původně Tomanovský mlýn) je vodní mlýn, vybudovaný v druhé polovině 16. století na Motolském potoce v pražské městské čtvrti Motol, která administrativně přináleží k městské části Praha 5. První písemná zmínka o výstavbě mlýna je zaznamenána v povolení z roku 1574, kterým Václav Zajíc z Hazmburka udělil Janu Tomanovi souhlas s výstavbou mlýna na Motolském potoce. Během třicetileté války byl mlýn poničen a zpustl. Později se dostal spolu s dalšími objekty a pozemky v Motole do vlastnictví Maltézského řádu. V druhé polovině 18. století byla budova mlýna upravena v barokním stylu s prvky klasicismu. Pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 18. století či v 19. století přestal tento mlýn sloužit jako mlýn a byla zde zrušena mlýnská živnost. Ve 20. století při rozšíření a úpravách Plzeňské ulice vznikly kolem mlýna a rybníka navážky a koryto Motolského potoka bylo zatrubněno. Mlýnský rybník, který byl ve špatném stavu, prošel v roce 2008 celkovou rekonstrukcí. Areál mlýna, který zahrnuje komplex budov, rozmístěných kolem obdélného dvora, si uchoval původní dispozici, charakteristickou pro mlýnské objekty. Mlýn je na severní straně částečně ukryt za navážkou, která zde byla navršena při rozšiřování přilehlé komunikace. Vzhledem k takto vzniklému výškovému rozdílu okolního terénu je budova směrem na sever přízemní (ve skutečnosti se jedná o původní první patro), kdežto na straně do dvora je jednopatrová. Vchod do mlýnice je zaklenutý, lemovaný dvěma mohutnými opěráky. Maštal ve dvoře má segmentové valené klenby, některé vnitřní prostory mají trámové stropy. Dvůr je obehnán kamennou zdí. Západně od mlýna proti proudu Motolského potoka se nachází Mlýnský rybník s kamennou hrází a výpustí. Mlýnský potok v těchto místech představuje severozápadní hranici Přírodního parku Košíře-Motol.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/maltezsky-mlyn-13246063

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%A9zsk%C3%BD_ml%C3%BDn

Zdroj fotografie z blízka: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%A9zsk%C3%BD_ml%C3%BDn

Dojmy: Zajímavý mlýn, který jsem bohužel nenafotil, pro nepřízeň počasí.

Mapa

Fotografie

Maltézský mlýn nahcázející se v Motole
Maltézský mlýn nahcázející se v Motole
Maltézský mlýn nahcázející se v Motole
×