logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Michle krucifix pomník Barikádníků

Michle - Michelský dvůr

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Michelský dvůr (též Michelský statek, Universitní dvůr, michelský pivovar, či domov Sue Ryder) je někdejší zemědělský dvůr a pivovar. Adresa objektu je Michelská 1/7, Praha 4 - Michle. Středověký hospodářský dvůr, poprvé zmíněný roku 1222 jako majetek Vyšehradské kapituly. Kdy však přesně byl postaven nevíme. Jisté je že byl vystavěn v gotickém slohu. Dvůr byl roku 1348 v majetku kláštera Břevnov a roku 1436 jej císař Zikmund Lucemburský daroval Janu Rečkovi z Ledec. Ten neměl potomky a dvůr věnoval jako nadační Karlově univerzitě. Ta zde zřídila studentské koleje, pivovar a vinopalnu. Během třicetileté války byl dvůr vypálen a na jeho místě byl dvůr znovu vystavěn v barokním slohu. Dvůr sloužil po celou dobu pro zemědělské účely a poslední přestavby tentokrát v klasicistním slohu se dočkal koncem 19. století. Po konci 2. světové války byl dvůr znárodněn a začal složit jako sklady, provozovny a autoopravna. V tomto období dvůr prodělal nevhodné úpravy a také velmi chátral. Již na počátku 90. let 20. století byl dvůr díky tomu v havarijním stavu. Mezi lety 1994 – 1998 prošel dvůr citlivou rekonstrukcí, a následně začal sloužit jako domov důchodců Sue Ryder, který je zde do současnosti. Současným vlastníkem je městská část a v nájmu je Domov Sue Ryder, který poskytuje služby seniorům a jejich blízkým. Nabízí poradenství, osobní asistenci a domov pro seniory.

Zdroj: https://www.prahaneznama.cz/z-minulosti/univerzitni-dum-c-1-v-dolni-michli/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/universitni-dvur-15659734

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-michelsky-dvur/texty?tid=28228&pos=1000

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Michelsk%C3%BD_dv%C5%AFr

Dojmy: Krásný dvůr, který je středověkého původu.

Mapa

Fotografie

×