logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libeň pomník operace Anthropoid PP Bílá Skála

Libeň - Pomník primátora Jana Podlipného

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: JUDr. Jan Podlipný se narodil 23. srpna v Hněvčevsi byl český vlastenec, starosta České obce sokolské a starosta hlavního města Prahy od roku 1897 do roku 1900, zemřel v roce 1914. Krátce po jeho úmrtí byl v Libni založen Spolek pro zbudování pomníku JUDr. Janu Podlipnému. Až v roce 1931 spolek obdržel od rady hl. města Prahy povolení umístit pomník v blízkosti Libeňského zámku. Na realizaci nejvíce přispěly finanční ústavy a sokolské župy. Vypracování bylo svěřeno akademickému sochaři Jaroslavu Brůhovi a architektovi Janu Bloudkovi. Práce na bronzové soše v nadživotní velikosti a vysokém podstavci byly dokončeny v roce 1935 a dne 22. září 1935 se dočkal svého slavnostního odhalení za účasti zástupců městské Rady a Československé obce sokolské.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pomnik-primatora-j-podlipneho-15031076

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Podlipn%C3%BD

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_prim%C3%A1tora_Jana_Podlipn%C3%A9ho

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná tohoto místně významného muže.

Mapa

Fotografie

×