logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Karlín Negrelliho viadukt radnice

Karlín - pomník utonulých Zákopníků

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Dne 3. září 1890 Prahu včetně Karlína zasáhla povodeň, která patří mezi nejsilnější, které kdy zasáhly toto město a to nejen do své velikosti, ale i do ztrát na majetku či životech. Během této povodně zde zasahovali zákopníci 3. Rakousko – Pruského polního praporu, kteří v srpnu 1890 byly shodou okolností v Invalidovně na cvičení. Pro ty co nevědí, tak zákopníci bylo starší označení pro vojáky, kterým by jsme dnes říkali ženisté. Během noci ze dne 2. na 3. září se začala již zvedat hladina Vltavy, a tak velitel zákopníků rozkázal aby vojáci šli chránit vojenský erár. Bohužel klády stromů protrhly pontonový most a třicet vojáků spadlo do rozvodněné řeky. Z této nehody se zachránilo jen 10 mužů. Celkem tak utonul jeden šikovatel, dva desátníci a sedmnáct ženistů. Na paměť této události byl vytvořen následně tento pomník, který byl vytvořen pro mě neznámým autorem a zde vztyčen roku 1893.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/obelisk-12755570

Zdroj: http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/pamatniky.htm

Dojmy: Krásný pomník, který připomíná tuto velkou tragickou událost.

Mapa

Fotografie

×