logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Karlín Národní dům pomník utonulých zákopníků

Karlín - Negrelliho viadukt

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Již kolem roku 2010 byla zahájena příprava rekonstrukce mostu, ale v rámci úsporných opatření byla přerušena. Podle zprávy SŽDC (nynější Správa železnic) z ledna 2015 měla v lednu 2016 začít rekonstrukce mostu, dosud plánovaná na rok 2015. Projekt byl již hotový a výběrové řízení na zhotovitele mělo být vyhlášeno v polovině roku 2015. Koncem roku 2015 byla oprava odložena na jaro 2017, protože se SŽDC nepodařilo vykoupit potřebné pozemky, konkrétně kvůli jednomu pozemku, který leží v blízkosti mostu a patří soukromému majiteli. SŽDC údajně začátkem prosince 2015 uvedla, že ještě nebylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele ani vydáno stavební povolení. Stavba byla rozdělena na dvě části, severní a jižní, přičemž pro jižní část bylo již řízení k získání povolení zahájeno. Drážní úřad zveřejnil stavební povolení pro 1. část stavby, v rozsahu od Holešovic k severní straně Křižíkovy ulice, vydané 12. listopadu 2015 na základě žádosti ze 14. listopadu 2014, stavebníkem byla SŽDC, zastoupená organizací SUDOP PRAHA a.s. Oprava řešila nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení, měla by být snížena i hlučnost provozu vlaků. Některé části mostů, například nejvíce poškozené oblouky na Štvanici, byly rozebrány a pak z očíslovaných kamenů znovu složeny. Ve dnech 16. a 17. února 2018 byla snesena dvě ocelová pole vložená do konstrukce mostu dodatečně pro překonání ulice Prvního pluku. Podle SŽDC měly vlaky Praha – Kladno během výluky jezdit po trati Pražského Semmeringu z hlavního nádraží přes Smíchov a Zličín. Rekonstrukce měla trvat zhruba dva a půl roku. Zdržení opravy mostu nemělo mít vliv na dlouhodobě odkládanou modernizaci a dostavbu železniční tratě na ruzyňské letiště. Mohla však zdržet záměr oživení prostoru pod mostními oblouky i revitalizaci prostoru nádraží Praha-Bubny. Rekonstrukce začala 4. července 2017 a trvat měla do září 2019. Došlo ale k jejímu prodloužení a prodražení kvůli tomu, že několik oblouků se ukázalo být v mnohem horším stavu, než s čím počítal projekt. Rekonstrukce byla dokončena během první poloviny roku 2020 a 1. června 2020 byl most otevřen pro dopravu. Po otevření byla na viaduktu zavedena traťová rychlost 60 km/h, což mělo přispět k výraznému zvýšení plynulosti i počtu vypravovaných vlaků. Zároveň jde o první modernizovaný úsek připravený na vyšší kapacitu spojů v projektu spojení na letiště Václava Havla a do Kladna.

V 70. letech byla, v rámci stavby metra, zpracována studie pro prodloužení trasy C z Florence do Holešovic. Jednou z alternativ bylo vedení trasy nad Vltavou po Negrelliho viaduktu. To mohlo potenciálně zabránit výpadkům metra při povodních. Již kolem roku 2010 byla zahájena příprava rekonstrukce mostu, ale v rámci úsporných opatření byla přerušena. Podle zprávy SŽDC (nynější Správa železnic) z ledna 2015 měla v lednu 2016 začít rekonstrukce mostu, dosud plánovaná na rok 2015. Projekt byl již hotový a výběrové řízení na zhotovitele mělo být vyhlášeno v polovině roku 2015. Koncem roku 2015 byla oprava odložena na jaro 2017, protože se SŽDC nepodařilo vykoupit potřebné pozemky, konkrétně kvůli jednomu pozemku, který leží v blízkosti mostu a patří soukromému majiteli. SŽDC údajně začátkem prosince 2015 uvedla, že ještě nebylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele ani vydáno stavební povolení. Stavba byla rozdělena na dvě části, severní a jižní, přičemž pro jižní část bylo již řízení k získání povolení zahájeno. Drážní úřad zveřejnil stavební povolení pro 1. část stavby, v rozsahu od Holešovic k severní straně Křižíkovy ulice, vydané 12. listopadu 2015 na základě žádosti ze 14. listopadu 2014, stavebníkem byla SŽDC, zastoupená organizací SUDOP PRAHA a.s. Oprava řešila nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení, měla by být snížena i hlučnost provozu vlaků. Některé části mostů, například nejvíce poškozené oblouky na Štvanici, byly rozebrány a pak z očíslovaných kamenů znovu složeny. Ve dnech 16. a 17. února 2018 byla snesena dvě ocelová pole vložená do konstrukce mostu dodatečně pro překonání ulice Prvního pluku. Podle SŽDC měly vlaky Praha – Kladno během výluky jezdit po trati Pražského Semmeringu z hlavního nádraží přes Smíchov a Zličín. Rekonstrukce měla trvat zhruba dva a půl roku. Zdržení opravy mostu nemělo mít vliv na dlouhodobě odkládanou modernizaci a dostavbu železniční tratě na ruzyňské letiště. Mohla však zdržet záměr oživení prostoru pod mostními oblouky i revitalizaci prostoru nádraží Praha-Bubny. Rekonstrukce začala 4. července 2017 a trvat měla do září 2019. Došlo ale k jejímu prodloužení a prodražení kvůli tomu, že několik oblouků se ukázalo být v mnohem horším stavu, než s čím počítal projekt. Rekonstrukce byla dokončena během první poloviny roku 2020 a 1. června 2020 byl most otevřen pro dopravu. Po otevření byla na viaduktu zavedena traťová rychlost 60 km/h, což mělo přispět k výraznému zvýšení plynulosti i počtu vypravovaných vlaků. Zároveň jde o první modernizovaný úsek připravený na vyšší kapacitu spojů v projektu spojení na letiště Václava Havla a do Kladna.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Negrelliho_viadukt

Dojmy: Velmi zajímavý viadukt, který slouží pro vlakovou dopravu.

Mapa

Fotografie

×