logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hloubětín socha sv. Jana Nepomuckého Viadukt u Hořejšího rybníka

Hloubětín - Stará hospoda

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Stará hospoda je barokní budova zájezdního hostince ve Starém Hloubětíně v městské části Praha 14 na adrese Poděbradská čp. 1/110. Tento zájezdní hostinec s čestným číslem popisným jedna byl postaven v roce 1711 nákladem pánů z Hlubna. Někteří odborníci zastávají názor, že stavbu navrhl Kryštof Dientzenhofer. Přestože fasáda je až pozdně barokní z konce 18. století, obvodové zdivo a klenby v přízemí jsou z prvotní fáze. Pozornost upoutá sedlová střecha s barokními štíty a koulemi, průčelí a brána však odpovídají vkusu klasicismu. Hostinec býval spolu se sklepy a stájemi od samého počátku křižovnickým řádem, který byl hloubětínskou vrchností, pronajímán. Mezi nejslavnější hosty, kteří se v hospodě občerstvili, patřili císař Karel VI. (30. června 1723 cestou na korunovaci) nebo císař František I. Štěpán Lotrinský se svou chotí Marií Terezií (1743) a jejich syn císař Josef II. dokonce několikrát (1781–1784). Josefa II. připomíná císařský pokoj v prvním patře, kde je krb s vročením 1783. Na konci 19. století se majiteli hostince stala rodina Vaňků. V roce 1939 ji zakoupila rodina Myšáků. Soukromí majitelé byli v roce 1953 násilně vystěhováni, v roce 1961 byl hostinec vyvlastněn. Po restituci v roce 1990 je opět v soukromých rukou a je tam provozována restaurace Na staré hospodě. Komplex tvoří zájezdní hostinec, hospodářská budova půdorysu písmene U, hospodářská budova ve východní části, vozová kolna, ohradní zeď a pilířová brána na západě, kterou zdobí piniové šišky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_hospoda

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-stara-hospoda

Dojmy: Velmi krásná barokní stavba starého zájezdního hostince.

Mapa

Fotografie

×