kostel stětí sv. Jana Křtitele
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hostivař hradiště Hostivař Koukalův statek

Hostivař - kostel stětí sv. Jana Křtitele

Informace

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Kdy tento kostel Stětí sv. Jana Křtitel byl postaven nevíme. Pravděpodobně k tomu tak došlo v průběhu 11. století v románském slohu. Zakladatelem tohoto kostela byl Sázavský klášter, který spravoval zdejší říčanský děkanát. Ve 13. století byl kostel upravován v raně gotickém slohu a získal tak svůj dodnes zachovaný gotický portál. První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z roku 1352, kdy je zmíněná Hostivařská fara v papežských desátcích, kdy platil plat 18 grošů. V průběhu 18. století byla zazděna původní románské okénko v apsidě a byla prolomena dvě nová barokní okénka. V roce 1864 prodělal kostel svou přestavbu, kdy byla snížena původní gotická vysoká střecha a kostel byl rozšířen o přístavbu předsíně a sakristie. Snad již v tomto roce byl původní gotický portál zazděn renesančním náhrobním kamenem, který je zde zachován dodnes. V roce 1893 bylo opět obnoveno původní románské okénko v apsidě a v této době byl i původní oltář nahrazen oltářem neorománským. Mezi lety 1978 – 1985 pak tento kostel prodělal archeologický průzkum, který pomohl zmapovat stavební vývoj této zajímavé stavby. Během této doby byli objeveny zakryté gotické nástěnné malby z 2. poloviny 13. století. Autor maleb je neznámý, nicméně dominantním výtvarným prostředkem je maleb je výrazný kontrast barev. Hlavním motivem malby je kruh s postavou Boha Otce na trůně a před ním kříž s ukřižovaným Kristem. Další vyobrazené postavy představují patrona kostela, svatého Jana Křtitele, dále biskup s palliem, zřejmě svatý Vojtěch a světici svatou Kateřinu Alexandrijskou a svaté apoštoly Petra a Pavla. Malby ve spodní části apsidy představují výjevy z Narození Krista. Podobou malbu je možné vidět již na počátku 12. století v rukopise z Cambrai westminsterské školy, či v rukopisech z počátku 14. století v Německu či Belgii, podobně jako na tympanonu severní části dómu v Erfurtu. Hostivařský kostel z venku působí poměrně prostým až strohým dojmem. Půdorys lodi kostela má tvar pravidelného obdélníku o rozměrech 17,80 × 9,20 metru a na ni organicky navazuje nejstarší část kostela - románská polokruhová apsida.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_St%C4%9Bt%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Hostiva%C5%99)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-steti-sv-jana-krtitele-15335542

Zdroj: https://www.nockostelu.cz/kostel/715/

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-steti-sv-jana-krtitele

Zdroj fotografií fresek a gotického portálu: Naučná tabule

Dojmy: Krásný kostel, který si dodnes zachoval více méně svou původně raně gotickou podobu s románskými prvkami.

Mapa

Fotografie

kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
kostel stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
×