hradiště Hostivař
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hostivař Farma Toulcův dvůr kostel stětí sv. Jana Křtitele

Hostivař - hradiště Hostivař

Informace

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Tento výrazný kopec s vrcholovou rovinou lákal lidi pro svou bezpečnost v podobě příkrých svahů již od nepaměti. Existence zdejšího hradiště Hostivař je známá již od 19. století. K jeho průzkumu však docházelo až v průběhu 20. století. Na přelomu 50. a 60. let 20. století zde probíhal povrchový průzkum První velký zjišťovací průzkum byl proveden v roce 1972 na severní straně tohoto hradiště. V roce 2008 pak bylo přesné zaměřování hradiště, které určilo že hradiště mělo rozlohu téměř 7 ha a také že mělo dvě opevněná předhradí. Nejstarší zdejší osídlení pochází z eneolitu, tedy někdy v době mezi 4200 – 2300 př. n. l. Další osídlení pocházelo z pozdní doby bronzové, tedy z doby mezi lety 2300 – 1600 př. n. l. Současná podoba hradiště jak jej známe dnes pak pochází z doby Halštatské, tedy z období mezi lety 800 – 400 př. n. l. To zde sídlili keltové, kteří zde vybudovali dodnes zachované kamenné opevnění tohoto hradiště a bydleli v zapuštěných objektech. Celé opevnění vypadalo pak jako kamenná zeď s dřevěným ochozem a za ním s valem hlíny. Kamenná zeď pak byla spečená struskou, aby byla mnohem pevnější. Poslední velké osídlení se zde nacházelo mezi lety 800 – 950, kdy se zde usídlili Slované. Ti postupně hradiště opustili, jelikož zaniklo požárem. Tedy pravděpodobně bylo vypáleno. Plocha hradiště byla ještě chvíli osídlená v raném středověku. Toto osídlení však již na hradiště nemělo žádný vliv. Největší vliv na podobu hradiště mělo zemědělství, kdy byl zasypán obraný příkop a mnoho valů bylo značně rozoráno. I tak se ale z tohoto hradiště zachovalo mnoho původních valů převážně na západní a severní straně hradiště.

Zdroj: https://praha.aiscr.cz/p/303?tgo=37

Zdroj: https://www.hrady.cz/hradiste-hostivar-praha-10-hostivar/texty?tid=1874&pos=1000

Dojmy: Velmi prastaré hradiště, které nyní slouží jako lesopark.

Mapa

Fotografie

hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
hradiště Hostivař v Hostivaři
×