logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hloubětín dům čp. 19/106 hřbitovní kaple

Hloubětín - dům čp. 20/17

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Původně se na tomto místě nacházela barokní kovárna, kterou vlastnil Jan Wagner. Tato kovárna však na konci 17. století shořela. Zdali se zde později nacházela nějaká další zástavba nevím. Co ale vím že současná usedlost byla postavena někdy okolo roku 1830 v klasicistním slohu. Celá usedlost se skládala z obytné stavby, chlévu a stodoly. V této podobě se v podstatě zachovala i do současnosti. Jen v roce 2003 proběhly nevhodné úpravy interiéru, kdy byli strženy segmentové klenby a od roku 2007 začala tato usedlost sloužit jako hotel.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-12841739

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hloub%C4%9Bt%C3%ADn

Dojmy: Velmi zajímavá usedlost, která je pozůstatkem místní vesnické zástavby.

Mapa

Fotografie

×