logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hloubětín dům čp. 17/13 dům čp. 19/106

Hloubětín - dům čp. 18/104

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Původně se na tomto místě nacházela vrchnostenská krčma, která zde stála již v době třicetileté války. Původní zdejší zástavba ale byla někdy na počátku 19. století zbořena a na jejím místě někdy po roce 1830 byla postavena současná vesnická usedlost v klasicistním slohu. Původně tato usedlost byla mnohem větší a skládala se z hospodářského stavení a snad i výměnku. Ty ale nepřežili 20. století a do dnešních dnů se tak zachovala jen přízemní obytná stavba krytá valbovou střechou a vjezdová brána, která na ni navazuje.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-12831751

Dojmy: Zajímavé vesnické stavení, které jsem bohužel nafotil jen ze zadní části.

Mapa

Fotografie

×