logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Holešovice budova Mateřské školy budova Státní Plánovací komise

Holešovice - budova Obchodní akademie

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Tato školní budova byla vystavěna mezi květnem roku 1883 – srpnem 1884 v neorenesančním slohu podle plánů architekta Josefa Srdínka. O výstavbu této budovy se postaral stavitel Alois Elhenický. Již od počátku vzniku se v této budově nacházelo několik jak základních tak středních škol. Zlom v této historii budovy přišel během 2. světové války, kdy se v roce 1941 usídlil v této budově tankový oddíl německé armády. Ten ještě téhož roku odešel, ale ihned jej nahradil vojenský ústav říšské branné moci. Po 2. světové válce se zde opět nacházelo několik škol. Několik škol zde sídlilo až do roku 1961, kdy odsud byla základní škola přesunuta a tato budova začala spadat pod odborné učiliště obchodní. Tato škola se nakonec přejmenovala v roce 2005 na Obchodní akademii Holešovice a v tomto stavu již také zůstala.

Zdroj: https://www.oaholesovice.cz/historie-skoly

Dojmy: Velmi zajímavá a bohatě zdobená budova akademie.

Mapa

Fotografie

×