logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Holešovice budova Obchodní Akademie dům čp. 675/2

Holešovice - budova Státní Plánovací komise

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Tato majestátní a rozsáhlá budova byla vystavěna mezi lety 1926 – 1929 podle plánů architekta Jaroslava Rösslera. O sochařskou výzdobu této budovy se pak postaral Karel Pokorný a Josef Mařatka. Budova byla postavena pro Úrazovou pojišťovnu dělnickou v Praze. V roce 1959 se stala sídlem Státní Plánovací komise, která zde existovala pod různými názvy až do roku 1990, kdy pro přechod na tržní hospodářství již nebyla potřeba. Následně zde začal sídlit obecní úřad městské části Praha 7. Tento úřad zde sídlil až do roku 2020, kdy se budova stala sídlem finančních úřadů pro Prahu 6, 7 a 9.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pl%C3%A1novac%C3%AD_komise

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/administrativni-budova-14114313

Dojmy: Velká impozantní budova.

Mapa

Fotografie

×