logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Čimice PP Čimické údolí

Čimice - tvrz Čimice

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Původně byl na tomto místě vystavěn panský dům vystavěný v románském slohu někdy na počátku 13. století. Ve 14. století byl tento dům přestavěn na tvrz, která byla věžovitého tvaru. Měla rozměr 6,8 x 4,4 m a šířku zdiva 100 cm. Vchod do tvrze pak směřoval k severu a vrz byla obehnána příkopem a palisádou. V roce 1420 byli Čimice obsazeny husitským vojskem Pražanů a tvrz byla pobořena. Od této doby již nebyla nějakou dobu obnovena a postupně původní tvrz zanikla. Pražané dali téhož roku Čimice do správy Bohuňka z Bohnic. Následně se pak majitelé často střídali. Mezi lety 1524 – 1530 patřili Čimice Zikmundovi Vintířovy z Křemže a po jeho smrti v roce 1530 se majitelkou vsi stala jeho manželka Anna, která se znovu provdala za Beneše Beckovského z Hustiřan. Ten se po smrti své ženy stal majitelem tohoto statku. V roce 1543 prodal tento muž panství Janu Keleckému z Kelče, který ještě v témže roce zemřel. Díky tomu získal statek jeho syn Zikmund, který jej prodal roku 1551 Adamu ze Strašína. Během tohoto prodeje se zmiňuje opět tvrz. Tato nová tvrz byla postavena buď v pozdně gotickém či renesančním slohu někdy v průběhu 1. poloviny 16. století na místě původní tvrze, či v její blízkosti. V roce 1565 zakoupil statek s tvrzí Zikmund Diviš z Hradešína. V roce 1592 získal tvrz Jan Bryknar z Brukštejna. Tento rod držel i panství Libeň, ke kterému připojil Čimický statek v roce 1595. Následně přestala být tvrz udržována a postupně chátrala. Poslední zmínka o tvrzi pochází z roku 1609, kdy ji majitelka Eliška Hofmannová zapsala svému manželu Janu z Černhausu. Během třicetileté války byli Čimice velmi poškozeny a tato tvrz pravděpodobně během této války zanikla. Archeologický výzkum této tvrze proběhl v letech 1975 až 1983 zejména na zahradě domu čp. 1. Zde byly zjištěny základy obdélníkového kamenného objektu chráněného příkopem, při výzkumu odkrytém pouze na jižní a jihozápadní straně. V místech původní opevněné stavby se nalezla také keramika z 16. století. Po skončení prací byly odkryté pozůstatky staveb opět zakryty a plocha parkově upravena. Na výzkumu se podílel historik a archeolog Václav Huml (1940–1998).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cimick%C3%A1_tvrz

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/tvrz-cimice-15649903

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Velmi prastará tvrz, kterou nyní připomíná jen malá vyvýšenina, pod kterou jsou její zbytky ukryté.

Mapa

Fotografie

×