logo prehis.cz Cestování Hl. m Praha Chodov kostel sv. Františka z Assisi

Chodov - Chodovská tvrz

Informace

Navštíveno: 3. 3. 2015

Historie: Tato tvrz byla původně vystavěna dle dochovaných keramických fragmentů někdy v 2. polovině 13. století. Tvrz byla téměř kruhového půdorysu a průměr hradeb byl 32 metrů. Hradba se do dnešních dnů místy zachovala v základovém zdivu. Pevnost pak chránil padací most a vodní příkop na branou pak byla štíhlá věž. Ve 14. století patřil Chodov spolu s tvrzí k panství zderazského konventu Jeruzalémských rytířů, ale s vypuknutím husitské revoluce byl zdejší majetek zabaven Pražskou obcí. Po skončení husitských nepokojů získali zdejší majetek rod Žďárských z Chrastu, kteří se poté začali psát Chodovští z chrastu. Po nich po roce 1526 vlastnilo zdejší tvrz ještě několik majitelů nižší šlechty. Již v prvních letech třicetileté války získali zdejší tvrz s panstvím Michnové z Vacínova, ale celý dvůr díky zuřícím válkám velmi trpěl. Po roce 1665 pak často střídal majitele, až nakonec roku 1676 jej získal klášter benediktinů od sv. Mikuláše u Staroměstského náměstí. Benediktini následně zde nechali vybudovat dvůr a zdejší tvrz přestavěli do podoby jednopatrového barokního zámečku, v této době vznikl i průchod na nádvoří. V roce 1727 pak vše prodali baronům z Goltze na Kunraticích. V roce 1801 získali zdejší panství pražští měšťané a podnikatelé Korbové z Widenheimu a zámeček byl klasicistně přestaven. V této přestavbě byla zbořena vstupní věž a vzniklo arkádové nádvoří. Ve 20. století získala zdejší statek pražská obec a dvůr pronajímala, ten ale zanikl v 70. letech 20. století při výstavbě silnice od Spořilova k D1. Budova zámečku byla v letech 1984 – 1988 rekonstruována pro kulturní účely a při ní byli obnoveny i některé historické prvky. V současnosti slouží tvrz jako kulturní zařízení a místo občanských obřadů.

Zdroj: http://www.chodovskatvrz.cz/stranka/23/historie?nadrazena=21

Dojmy: Malá tvrz, která dnes připomíná středověkou tvrz jen tvarem.

Mapa

Fotografie

×