logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Chodov Chodovská tvrz pomník obětem světových válek

Chodov - kostel sv. Františka z Assisi

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Římskokatolický kostel svatého Františka z Assisi se nachází na pražském Chodově. Byl dokončen roku 1938 a zamýšlen jako provizorní. Celý tento kostel vznikl dostavěním věže, nové střechy a sakristie k původní budově jatek. Mobiliář je částečně dílem místního rodáka J. Konvičky. Kostel nejprve dostal darem starý obecní zvon, ten mu ale v roce 1942 byl odebrán pro válečné účely. V roce 1948 získal kostel nové dva zvony, které jsou dílem R. Manouška z České u Brna. Čelní stěnu kostela pak zdobí freska akademického malíře Karla Solaříka. Při stavbě sídliště Jižní Město na konci 60. let 20. století měl být kostel zbořen a nahrazen novou stavbou u stanice metra Opatov. Věřícím se jej ale nakonec podařilo před likvidací zachránit. V 90. letech 20. století byly kostelu z kapacitních důvodů přistavěny nové zákristie, dvě klubovny a předsíň se zpovědnicí. Moderní přístavba je při pohledu od východu jasně patrná. Kostel náleží spolu s Komunitním centrem Matky Terezy do farnosti Chodov.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka_z_Assisi_(Chodov)

Dojmy: Jednoduchý moderní kostelík se zajímavým původem.

Mapa

Fotografie

×