logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Břevnov dům čp. 391/10 hostinec na Marjánce

Břevnov - Hospoda U kaštanu

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Zájezdní hostinec zbudovaný při staré cestě nedaleko břevnovského kláštera a pivovaru sloužil jako výletní restaurace a místo setkání různých organizací a spolků. Vystavěn byl v barokním slohu pravděpodobně v době přestavby Břevnovského kláštera, tedy někdy v průběhu 1. poloviny 19. století. Na počátku 19. století byl hostinec upraven v klasicistním slohu. Díky tomu získal svou současnou podobu. Jedná se o patrové zděné stavení s decentně zdobenou fasádou kryté valbovou střechou. Nejvýznamnější událostí tohoto hostince byla schůze českých socialistů v čele s Josefem Boleslavem Peckou a Ladislavem Zápotockým dne 7. dubna 1878, kdy zde byla založena Českoslovanská sociálně demokratická strana. K odkazu této strany se hlásila Komunistická strana Československa, za jejíž vlády hostinec prohlášen za národní kulturní památku a krátce po nastoupení Zápotockého syna Antonína do funkce prezidenta zde bylo 7. dubna 1953 k 75. výročí schůze otevřeno Muzeum počátků československého dělnického hnutí. V roce 1955 došlo k ubourání levého křídla budovy kvůli rozšíření ulice Bělohorské. Od 90. let 20. století slouží dům jako kulturní centrum Prahy 6, které od roku 2003 spravuje Unijazz, občanské sdružení hlásící se k tradici Jazzové sekce. Nachází se zde divadelní sál pro různé kulturní akce, muzeum populární hudby Popmuzeum, výtvarný výukový ateliér a kavárna. Několik sezón zde hrála šachová ligová družstva oddílu Unichess své domácí zápasy první a druhé ligy. Nedaleko domu se nachází zastávka U Kaštanu na tramvajové trati z Malostranské na Bílou horu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostinec_U_Ka%C5%A1tanu

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hospoda-u-kastanu-18395755

Dojmy: Velmi zajímavá stavba, která je původně zájezdním hostincem.

Mapa

Fotografie

Bývalý zájezdní hostinec, který stojí v Břevnově
Bývalý zájezdní hostinec, který stojí v Břevnově
Bývalý zájezdní hostinec, který stojí v Břevnově
Bývalý zájezdní hostinec, který stojí v Břevnově
×