logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Břevnov dům čp. 389/2 Hospoda U kaštanu

Břevnov - dům čp. 391/10

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Toto vesnické stavení bylo postaveno někdy v době kolem poloviny 19. století v klasicistním slohu. Dům ještě není zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale již je zachycen na mě reambulace této mapy z roku 1879. Dům byl postaven jako patrová zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou. Někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století bylo stavení upraveno tak, že byli na střeše vytvořeny vikýře.

Dojmy: Velmi zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

Klasicistní vesnické stavení, nacházející se v Břevnově
×