logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Běchovice krucifix

Běchovice - dům čp. 14

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2022

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena v klasicistním slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. V této době se jednalo o pravděpodobně dřevěné stavení, ale již v době kolem poloviny 19. století prodělala tato usedlost přestavbu a rozšíření do své současné podoby. Díky tomu vzniklo přízemní obytné stavení krytá polovalbovou střechou a na něj navazující chlívek. V této podobě se pak stavení zachovalo do současnosti, i když prodělalo některé poněkud nevhodné úpravy.

Dojmy: Malebné stavení, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×