logo prehis.cz Cestování okres Most Záluží

Želenice

Informace

Městský erb:

Zelenice_MO_CZ_CoA

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Želenice (německy Selnitz, k odlišení se též někdy používá neoficiální název Želenice nad Bílinou) jsou obec nacházející se asi 6 km severovýchodně od Mostu v údolí řeky Bíliny v nadmořské výšce 211 m, na severním okraji Českého středohoří. První písemná zpráva o Želenicích pochází z roku 1307, kdy v ní sídlil jistý Macinta de Zelenicz, ovšem archeologické průzkumy dokládají, že oblast byla osídlena již v období paleolitu a zajímavé nálezy se v okolí našly rovněž z keltské doby. Během 14. století byla ve vsi vybudována dnes již zaniklá tvrz s poplužním dvorem. V roce 1317 je jako majitel vsi uváděn vladyka Konrád ze Želenic. Ve 14. století zde byl vybudován kostel sv. Václava. První zmínka o něm pochází z register papežských desátků z roku 1352, které stanovily roční platbu šesti grošů. Jeho světskými patrony byli majitelé vsi Kerunkové z Lomu, kolem roku 1385 Pešík z Týnce a od roku 1416 Stupicové ze Želenic, kteří byli manové mosteckého hradu. Nedaleko obce proběhla dne 23. září 1438 bitva mezi zbytky husitských vojsk žateckého a lounského městského svazu a bývalým husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Želenice i po husitských válkách patřily rodu Stupiců až do roku 1495, kdy ves i s příslušenstvím přešla (částečně darem, částečně koupí) do majetku Těmy z Koldic. Od roku 1499 patřily Želenice Novohradským z Kolovrat, v roce 1575 je Petr Novohradský z Kolovrat prodal Václavovi Kaplířovi ze Sulevic. Jeho potomci je v roce 1599 připojili k panství Mirošovice. V roce 1616 Jan Burjan Kaplíř ze Sulevic prodal své statky Želenice, Mirošovice a Hrobčice Štěpánu Jiřímu ze Šternberka. Přes Veroniku Polyxenu ze Šternberka provdanou hraběnku z Martinic se Želenice staly majetkem hraběte Bernarda Ignáce z Martinic, který prodal statek v roce 1668 Sofii Agnes kněžně Dietrichsteinové. Jejím prostřednictvím se Želenice dostaly v roce 1711 do vlastnictví rodu Lobkoviců a až do roku 1848 patřily k bílinskému panství. V roce 1777 byl severně nad obcí zřízen nový hřbitov namísto dosavadního kolem kostela uprostřed obce, v roce 1910 byl rozšířen. V roce 1848 byla dokončena stavba nového kostela a dne 16. července 1848 se zde sloužila první mše. V tomto roce se Želenice staly samostatnou obcí s osadami Liběšice a Kaňkov v okrese Teplice. Po osamostatnění dle sčítání zde žilo v roce 1869 380 obyvatel. V roce 1872 byla v této obci položena železnice a v roce 1888 zde byla zřízena i zastávka. V letech 1896–1935 patřily do okresu Duchcov a v letech 1935–1960 do bílinského okresu. Svého vrcholu co do počtu obyvatel měla vesnice v roce 1930, kdy zde žilo 529 obyvatel, následně ale přišel odsun německého obyvatelstva a dosídlení zdejší obce obyvateli z vnitrozemí, kdy klesl počet obyvatel na 384 obyvatel, kteří zde žili v roce 1950. Od roku 1960 se nacházejí v okrese Most a osada Kaňkov byla připojena k obci Braňany. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo 313 obyvatel ve 106 domech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelenice_(okres_Most)

Dojmy: Větší vesnice, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5803
IMG_5799
IMG_5785
IMG_5783
IMG_5791
IMG_5813