logo prehis.cz Cestování okres Most Želenice Fara pomník obětem 2. světové války

Želenice - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: První písemná zmínka o zdejším dřevěném gotickém kostele sv. Václava se nachází v registrech papežských desátků z roku 1352, kdy odváděl ročně 6 grošů. Kolem roku 1385 se stal farním kostelem. V letech 1847–1848 byl na místě původního dřevěného kostela postaven nový klasicistní zděný kostel jehož donátorem byl kníže Lobkovic z Bíliny. Kostel byl dostavěn v roce 1848 a dne 16. července zde proběhla první mše. Do tohoto kostela byla následně přenesena barokní socha sv. Rocha z roku 1760. Ze starého kostela byly do věže zavěšeny 3 zvony a do kostela přeneseny varhany. V období 1. světové války byly dva zvony z 18. století rekvírovány společně s píšťalami varhan. V roce 1894 byly koupeny z evangelického kostela v Karlových Varech starší varhany z roku 1860 vyrobeny varhanářem Josefem Müllerem z Chebu. Dva zvony byly odlity v roce 1922 ve zvonařské dílně Richarda Herolda v Chomutově. Po odsunu německého obyvatelstva přestal být kostel udržován a postupně v 2. polovině 20. století chátral, a tak nakonec v roce 1993 byl tento kostel renovován.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(%C5%BDelenice)

Dojmy: Zajímavý kostelík, který se nachází v centru této obce.

Mapa

Fotografie

×