logo prehis.cz Cestování okres Most Skršín Šumná

Souš

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Souš (německy Tschausch) je místní část města Mostu v okrese Most v Ústeckém kraji. Současná zástavba je jen menší část původní obce, která byla v 60. letech 20. století zbořena kvůli těžbě hnědého uhlí. Zaniklá obec se nacházela zhruba 3,5 km severozápadním směrem od centra současného Mostu v nadmořské výšce 230 metrů. Jméno obce odkazuje, že se nacházela na suchém místě poblíž Komořanského jezera. Známky osídlení v oblasti pozdější Souše právě na břehu tohoto jezera pocházejí z období mezolitu z období od 8 300 před naším letopočtem, až do roku 50 před naším letopočtem. První písemná zmínka o Souši pochází z roku 1312, kdy ji vlastnil mostecký měšťan Jan z Werberku. V roce 1352 je poprvé zmiňován farní kostel. Ve průběhu 14. století byla vesnice v majetku drobné šlechty a část svých příjmů odváděla klášteru v Oseku. Ve 2. polovině 15. století zde sídlil vladycký rod z Duban. V roce 1505 prodali bratři Beneš a Zikmund z Duban ves městu Mostu. Město ji však již v roce 1507 prodalo i se sousedními Třebušicemi pánovi na mosteckém hradu Janovi z Veitmile. V roce 1595 císař Rudolf II. prodal hrad městu Mostu a obec se tak opět ocitla v majetku města. Stala se tek součástí městského panství Kopisty a zůstala v něm až do roku 1848. Po roce 1850 se stala samostatnou obcí. Zdejší obyvatelé se živili především zemědělstvím, byli zde jak vinice, tak chmelnice. V roce 1605 se v obci poprvé zmiňuje škola. V roce 1869 je zmiňováno, že zde žilo v 60-ti domech 378 obyvatel. Od konce 19. století dochází k rozvoji těžby hnědého uhlí, čímž v okolí Souše vzniká mnoho dolů, které způsobily rychlý nárůst počtu obyvatel. Horníci přicházeli především z vnitrozemí, takže se zvyšoval počet obyvatel české národnosti. Vždyť jen již v roce 1880 zde žilo 1804 obyvatel a v roce 1910 4 082 obyvatel. V roce 1887 byla v Souši zřízena první česká škola na Mostecku. V roce 1921 se změnil dosavadní český úřední název Čauš na dnešní Souš. Před 2. světovou válkou žilo v Souši 4 751 obyvatel, následně ale přišel odsun německého obyvatelstva a v Souši tak zůstalo jen 3 583 obyvatel. V 60. letech 20. století byla většina obce zbourána a v roce 1971 bylo zbývající území připojeno k Mostu. V této době dle sčítání lidu žilo v Souši jen 368 obyvatel. Tento počet následně pozvolna narůstal a v roce 2011 zde tak žilo 530 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Souš_(Most)

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1437161

Dojmy: Maličká vesnička, ze které se zachoval jen židovský hřbitov.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4620