logo prehis.cz Cestování okres Most Souš

Souš - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Nejstarší písemný doklad o existenci Židů v Mostě je dlužní úpis z roku 1393 Boreše mladšího z Rýzmburka svým židovským věřitelům Ascherovi a Isákovi z Mostu. Do poloviny 19. století bydleli Židé v okolních obcích v Hořanech, Lišnici a v Korozlukách. V Lišnici a Hořanech stály i synagogy. V roce 1864 byla v Mostě zřízena modlitebna a v roce 1868 založena židovská obec. V roce 1872 byl položen základní kámen synagogy a o rok později došlo k jejímu otevření. Roku 1878 byl v blízké Souši založen židovský hřbitov. Na počátku 20. století bylo u vnitřní strany ohradní zdi hřbitova oproti židovským zvyklostem pohřbívání zřízeno kolumbárium, které nechal zřídit soudce Dr. Josef Spitz, který stál v čele zdejší židovské obce po 28 let. Nakonec se sám nechal zpopelnit a umístit do kolumbária. Poslední pochovaný na tomto hřbitově byl v roce 1936 Dr. Michael Halbersten. Po připojení Sudet ke Třetí říši v roce 1938 vstoupily také v Mostě v platnost tzv. Norimberské zákony. Během tzv. Křišťálové noci dne 10. listopadu 1938 byla nacisty vypálena i mostecká synagoga. Její zbytky byly později zbourány. Židovská komunita se během období holokaustu rozpadla. Po skončení války byla náboženská obec obnovena, ale později nebylo možné dodržet minjan, a proto zanikla. Dnes jsou mostečtí Židé členy židovské náboženské obce v Teplicích. Po 2. světové válce zůstal hřbitov opuštěný a zchátralý, jeho ohrada spadla a náhrobky zarostly. Na hřbitově byl zřízen památník vojákům padlým v 1. světové válce a v roce 1970 sem byly přeneseny ostatky pilota Julia Finka z téže války. Obnova hřbitova, především vyčištění od náletových dřevin a stavební úpravy, začala v 90. letech, ale postupovala velmi pomalu. V roce 1996 byl hřbitov zanesen do seznamu kulturních památek České republiky. V roce 2008 byla v prostorách rekonstruované obřadní síně otevřena výstava o dějinách židovské komunity na Mostecku od středověku po období druhé světové války. Prostor má sloužit i jako vzdělávací centrum. Výstava je přístupná po telefonické dohodě se správcem objektu, což v době mé návštěvy byla židovská obec Teplice.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Židovský_hřbitov_v_Souši

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/pamatkovy-areal-zidovskeho-hrbitova-v-moste-sousi/d-4054

Dojmy: Dovnitř jsem se podívat nešel na expozici, jelikož jsem o její existenci neměl ani ponětí.

Mapa

Fotografie

×