logo prehis.cz Cestování okres Most Rudolice v Horách Souš

Skršín

Informace

Městský erb:

skrsinznak

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Skršín (německy Skirschina) je obec, nacházející se zhruba 10 km jihovýchodně od města Mostu. První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1100. Roku 1102 daroval Vršovec Nemoj ves Skršín vyšehradskému kostelu (Scrisin). V roce 1436 daroval ves a dvůr císař Zikmund Jakoubkovi z Vřesovic. Po něm ji vlastnil jeho vnuk Jindřich. V 17. století se jako majitelé Skršína uvádějí vladycký rod z Dubnice. Od roku 1717 patřil Skršín k chotkovskému panství Bělušice. Jeho součástí zůstal až do roku 1848. Po roce 1850 se stal osadou obce Kozly v tehdejším okrese Teplice. Patřil do farního obvodu Bečov a škola byla v Bedřichově Světci. Co do počtu obyvatel se vesnice dočkala v roce 1880, kdy zde žilo 246 obyvatel ve 43 domech. Ve 20. letech 20. století se Skršín osamostatnil. V roce 1930 zde žilo 209 obyvatel, ale po odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí klesl počet obyvatel tak, že zde v roce 1950 žilo 103 obyvatel. V letech 1896-1935 byl Skršín v okrese Duchcov, poté až do roku 1960 v okrese Bílina a od roku 1960 je součástí okresu Most. Nejmenší počet obyvatel pak byl v roce 1980, kdy zde žilo 59 obyvatel. Následně se obec trochu vzchopila, a tak v roce 2011 zde žilo 108 obyvatel. Tradiční obživou obyvatel bylo zemědělství a ves si zemědělský charakter podržela dodnes. Na počátku 20. století byl u obce lom na křemen.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skr%C5%A1%C3%ADn

Dojmy: Menší vesnička, která má v sobě několik zajímavostí. Stála zde i pseudogotická kaple, která ale v současnosti bohužel již nestojí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5603
IMG_5597