logo prehis.cz Cestování okres Most Patokryje Rudolice

Rašov

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Rašov (německy Rascha) je malá vesnice nacházející se jižně od obce Klíny v průměrné nadmořské výšce 725 metrů. První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1583, kdy patřila k duchcovskému panství. Obyvatelé se živili převážně v zemědělství a lesnictví. Od 19. století někteří nacházeli obživu též v textilní manufaktuře v Horním Litvínově. V roce 1849 byla tato vesnice na chvilku osamostatněna, ale již v roce 1876 přišla tato vesnice o samostatnost a začala spadat pod obec Klíny. V roce 1880 zde žilo celkem 105 obyvatel v 19-ti domech. Ještě před 2. světovou válkou zde žilo v roce 1930 80 obyvatel, ale po válce a odsunu německého obyvatelstva s dosídlením obyvatel z vnitrozemí zde klesl počet obyvatel v roce 1950 na 24 obyvatel a již v roce 1970 zde žilo jen 8 obyvatel. Nárůst nastal až v roce 2011, kdy zde žilo 20 obyvatel v 8 domech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1ov_(Kl%C3%ADny)

Dojmy: Malá horská vesnička, ve které je i nějaká ta zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6455
IMG_6451