logo prehis.cz Cestování okres Most Obrnice Rašov

Patokryje

Informace

Městský erb:

Patokryje_znak

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Patokryje (německy Patokrey) je obec, nacházející se asi 5 km východně od centra města Mostu na pravém břehu říčky Srpiny, která spolu se železniční tratí odděluje Patokryje od sousedních Obrnic. První písemná zmínka o Patokryjích pochází z roku 1343, ovšem toto datum je sporné. Zcela bezpečně je v roce 1378 zmiňován jako majitel zdejší tvrze vladyka Pešek z Patokryj. V 15. století zde sídlil rod z Duban. V letech 1568–1613 ves vlastnili Manvicové Razičtí ze Vchynic. Po nich byl majitelem Bernard z Elznic. Jemu byl však majetek posmrtně konfiskován za účast ve stavovském povstání. V roce 1623 ves koupili Lobkovicové, kteří ji začlenili do svého panství Bílina, jehož součástí zůstaly Patokryje až do konce patrimoniální správy v roce 1848. Po roce 1850 se staly osadou obce Želenice. V roce 1907 se osamostatnily. Fara a škola pro Patokryje byly v Českých Zlatníkách. Patokryje v letech 18501935 patřily do okresu Teplice, v letech 1935–1960 do okresu Bílina a od roku 1960 jsou součástí okresu Most. Co do počtu obyvatel tak po osamostatnění Patokryj podle sčítání lidu z roku 1869 zde žilo celkem 182 obyvatel. Svého vrcholu se vesnice dočkala v roce 1930, kdy zde žilo 516 obyvatel, ale následně přišla 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel ze vnitrozemí, díky kterému zde v roce 1950 žilo 332 obyvatel. Následně počet obyvatel již jen klesal, až v roce 1980 padl na celkem 200 obyvatel. Následně nastal zlom a obyvatelé začali opět přibývat a v roce 2011 díky tomu zde žilo celkem 412 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Patokryje

Dojmy: Větší vesnice, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5701
IMG_5699
IMG_5705
IMG_5713