logo prehis.cz Cestování okres Most Patokryje pomník Rudé armády tvrz Patokryje

Patokryje - Smírčí kříž 0350

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tento smírčí kříž se nacházel původně mimo vesnici, nakonec byl v průběhu 20. přesunut na jeho současné místo, jelikož ještě v roce 1926 se nacházel na jeho původním místě mimo vesnic. Na přední straně kříže je zachovaná rytina. Tato rytina je vykládána že by se mohlo jednat o pohár s hostií, lidskou tvář, či o postavu se srpem. Tak či onak, dnes již nezjistíme co daná rytina znázorňuje, ale nejspíše to bude ten pohár s hostií, jelikož jej již popisuje Wilhelm v roce 1899. I když nevíme z jakého důvodu byl tento kříž vztyčen, tak o tom vypráví pověsti. Dle jedné pověsti byl pod křížem pochován husita, jež tady zemřel v roce 1421. Další pověst pak vypráví o jisté ženě, která v původním místě s křížem vraždila se srpem. Dle památkového katalogu byl tento kříž vztyčen v 18. století, ale klidně může být i starší. Samotný kříž má velikos na výšku 118 cm, na šířku 40 cm a na hloubku 30 cm.

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/patokryje.htm

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=11580&PARAM=11&tid=39656&pos=800

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/smirci-kriz-13996344

Dojmy: Zajímavá historická památka, u které by mne zajímalo jak je opravdu stará.

Mapa

Fotografie

×