logo prehis.cz Cestování okres Most Rašov Rudolice v Horách

Rudolice

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: RRudolice nad Bílinou (německy Rudelsdorf an der Biela) jsou místní částí města Most, od kterého se nachází přibližně 500 metů jihovýchodně. Nejstarší zpráva o obci pochází z roku 1298, ale keramické úlomky nalezené v roce 1933, dokládají stáří této vesnice někdy kolem roku 1200, ale pod jiným jménem. Převážná část vesnice se během let 1298 - 1349 stala majetkem cisterciáckého kláštera Osek, který je vykoupil převážně od mosteckých měšťanů. Ještě v 1. polovině 16. století, byli zmiňováni další majitelé obce jako v roce 1502 Kateřina z Markvartce, v roce 1504 Klement z Čepiroh a v roce 1551 Martin Daum, ti ale vlastnili tak malou část, že zde neměli žádné slovo. Obec zůstala součástí panství kláštera v Oseku až do roku 1848, kdy se Rudolice staly osadou obce Střimice, ovšem spadaly do farního obvodu Vtelno. V Rudolicích se nacházel vrchnostenský dvůr, myslivna a mlýn, které vlastnil osecký klášter. Největší rozvoj obce probíhal v letech 1921–1930, kdy počet domů vzrostl ze 33 na 170 a počet obyvatel se zvýšil za 10 let z 389 na 1279. V obci nebyla dlouhou dobu škola a děti chodily do Vtelna nebo do Mostu. Z důvodu zvýšení počtu obyvatel začalo v roce 1927 vyučování v expozituře mostecké obecné školy chlapecké v Mostě a od roku 1929 se stala samostatnou trojtřídní obecnou školou. Na počátku 20. století se Rudolice odtrhly od Střimic a vytvořily vlastní obec, ovšem v období okupace se staly součástí Mostu. Za 2. světové války byla v obci česká škola zrušena a stala se z ní německá obecná škola. Po skončení války se škola opět obnovila. V té době se také Rudolice opět osamostatnily, ovšem již v roce 1947 byly opět připojeny k Mostu jako jeho část. Po roce 1949 v obci vznikla strojní a traktorová stanice, která zde existovala do roku 1962. Větší část obce včetně barokní kaple Navštívení Panny Marie z 18. století byla postupně zlikvidována ve 2. polovině 60. let 20. století kvůli výstavbě takzvaného Mosteckého koridoru a nového mosteckého železničního a autobusového nádraží. Škola s 1.– 5. ročníkem v obci existovala do roku 1969, poté děti chodily do Mostu na 3. základní devítiletou školu. Dle sčítání obyvatel z let 2011 zde v té době žilo 206 obyvatel v 93 domech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolice_(Most)

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1437471

Dojmy: Maličká vesnička, která je součástí mostu, ale má mnoho co nabídnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4979
IMG_4953
IMG_4975
IMG_4983
IMG_4957