logo prehis.cz Cestování okres Most Louka u Litvínova Malé Březno

Lužice

Informace

Městský erb:

551px-Lužice_znak

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Lužice (německy Luschitz) je obec v okrese Most nacházející se necelých 9 km východně od města Mostu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226, kdy jsou v listině zmiňováni Krasen a Konrád z Lužice. V roce 1251 moravský markrabě Přemysl (pozdější král Přemysl Otakar II.) potvrdil držení vsi řádu johanitů. Ve 14. století se majitelé vsi z řad drobné šlechty střídali. V 15. století zde sídlil rod Čečviců. V roce 1453 Lužici prodal Mikuláš z Čečvic Janovi ze Všechlap. Vladykové ze Všechlap prodali ves i s tvrzí v roce 1549 Lobkovicům, kteří je připojili ke svému panství Bílina a později začlenili do svého statku Libčeves, kde zůstala až do zrušení poddanství v roce 1848. Po roce 1850 se Lužice stala samostatnou obcí v okrese Teplice, v letech 1896-1935 patřila do okresu Duchcov a poté do roku 1960 do okresu Bílina. Od roku 1960 je součástí okresu Most. Co se týká počtu obyvatel, tak po osamostnění v roce 1869 zde žilo celkem 336 obyvatel ve 65 domech. Největšího počtu obyvatel se obec dočkala v roce 1930, kdy jich zde žilo 420, ale následně přišel po konci 2. světové války odsun německého obyvatelstva a dosídlení zdejší vesnice obyvately z vnitrozemí, což mělo ten následek, že v roce 1950 zde žilo jen 277. V průběhu 2. poloviny 20. století pak počet obyvatel často kolísal, až na konci se počet ustálil a tak v roce 2011 zde žilo celkem 366 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEice_(okres_Most)

Dojmy: Větší vesnička, ve které je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5691
IMG_5677
IMG_5657
IMG_5679
IMG_5641
IMG_5685
IMG_5649