logo prehis.cz Cestování okres Most Lužice Fara Krucifix

Lužice - kostel sv. Augustina

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: První písemné zmínky o farním kostele sv. Augustina v Lužici pocházejí již ze 14. století. Původně se kostel nacházel v roce 1352 na místě současného hřbitova v jihovýchodní části obce. Tento starší kostel byl zbořen a nahrazen současným novogotickým kostelem postaveným roku 1877. Jedná se o jednolodní stavbu na východním okraji obce. V průběhu 2. poloviny 20. století kostel bohužel postupně chátral, díky čemuž byl v době mé návštěvy ve velmi špatném stavu. Od roku 1998 je chráněn jako kulturní památka.

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/luzice-kostel-sv-augustina/d-4418

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Augustina_(Lu%C5%BEice)

Dojmy: Velmi zajímavý kostel, snad bude postupně opraven.

Mapa

Fotografie

×