logo prehis.cz Cestování okres Most Lužice dům čp. 51 kostel sv. Augustina

Lužice - Fara

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tato budova fary byla vystavěna ve slohu pozdního baroka někdy na přelomu 18. a 19. století. Samotná fara je dokladem menší venkovské fary. K tomuto domu náleželi ještě hospodářské budovy a zahrada. Bohužel mnoho památkově chráněných hospodářských budov bylo zbořeno. Ačkoliv je podivné že fara stojí tak daleko od kostela, musí si člověk uvědomit, že původní kostel nestál tam kde zde, ale stál u současného hřbitova, takže vedle farní zahrady. V průběhu 2. poloviny 20. století celý areál fary postupně chátral a některé hospodářské budovy byly tak strženy. V době mé návštěvy pak byl celý areál schátralý.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/fara-1261719

Dojmy: Doufám že tato zajímavá stavba s celým areálem nezanikne a projde opravou.

Mapa

Fotografie

×