logo prehis.cz Cestování okres Most Litvínov socha sv. Jana Nepomuckého Stará Radnice

Litvínov - socha Ing. Vojtěcha Tesaře

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Ing. Vojtěch Tesař se narodil dne 22. dubna 1897. V roce 1919 absolvoval vysokou školu zemědělskou v Brně a následně začal působit na území Horního Litvínova u státních lesů a v roce 1935 byl povýšen na přednostu, jako který působil až do roku 1937, kdy opět povýšil a odešel do Prahy na ministerstvo zemědělství a lesnictví. Na ministerstvu se potkal se svým bývalým kolegou Ing. Rudolfem Žabou. Oba dva se následně přidali k odboji, kde bránili plundrování lesů němci. Ke konci války byl zatčen a dne 8. května 1945 vybral jeho a Pavla Oppu nadporučík SS, který je na vlastní odpovědnost nechá zastřelit, a tak toho dne byli tito dva muži zastřeleni za technikou v Dejvicích. Ing. Vojtěch Tesař byl pochován u své rodiny na hřbitově v Praze v Krči. Následně nechal zde Rudolf Žaba vytvořit turistickou cestu s Tesařovým jsménem a v roce 2014 z iniciativi paní Jiřiny Bergmanové a přátel historie Litvínovska výstavbu pomníku tomuto muži. Výstavbu realizovala lesní správa Litvínov a odhalení repliky došlo dne 5. května 2015.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Dřevěná socha, která je výce pomníkem, nežli sochou.

Mapa

Fotografie

×