logo prehis.cz Cestování okres Most Litvínov socha Ing. Vojtěcha Tesaře Valdštejnská kaple

Litvínov - Stará Radnice

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Původně se na tomto místě nacházel vrchnostenský sirotčinec, jehož sirotci pracovali ve zdejší manufaktuře. Následně byl tento syrotčinec zbořen a na jeho místě byla v letech 1767 – 1769 vystavěna tato barokní budova radnice, která stála 356 kop a 14 grošů. Dne 3. prosince 1770 byla tato budova zanesena v knihách jako sídlo radnice. V této době zde před radnicí ještě tekl Divoký potok. V této stavbě se také nacházela hostinec, který tak pomáhal plnit radniční truhlici. Prvních oprav a přestavby se stavba dočkala v letech 1832 – 1835, další pak byla 1867 – 1875. V průběhu některé z těchto přestaveb prošla bohatě zdobená fasáda této radnice klasicistní přestavbou a zůstal zde pouze tak městský erb nad vstupním portálem. V roce 1893 byl zdejší hostinec uzavřen a následně vyrostli okolo radnice okolní domy, a tak se stala tato patrová radnice řadovým domem. Po výstavbě nové radnice, tak zde v roce 1947 vzniklo muzeum, které zde bylo až do roku 1964, než jej přesunuly do budovy zdejšího zámku. Následně zde byli kanceláře, a po nich zde budova prošla rekonstrukcí a od roku 1969 sloužila jako restaurace Radniční sklípek s hotelovým ubytováním. V průběhu 90. let 20. století se tato stavba vrátila do vlastnictví města, a následně v letech 1996 – 1998 byla stavba rekonstruována. V roce 2000 zde poté vznikla galerie.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:42289/5-364

Zdroj: https://www.mulitvinov.cz/radnicni-sklipek/d-420336

Dojmy: Zajímavá jednoduchá stavba, zajímalo by mne jak vypadala její barokní tvář.

Mapa

Fotografie

×