logo prehis.cz Cestování okres Most Komořany Korozluky

Koporeč

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Koporeč (německy Kopertsch) je malá vesnice, nacházející se asi 7 km jižně od centra města Mostu. První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1350, kdy byla v majetku nižší šlechty. Ve 14. století vlastnil část vsi klášter křižovníků v Mostě, který byl založený zderazským klášterem v Praze. V roce 1516 byl majitelem vsi Bartoloměj Křen z Velebudic. V roce 1559 získal tehdejší majitel Koporče Filip Křen z Velebudic otec Zikmunda Křena právo těžit kamenečnou břidlici potřebnou k výrobě kamence a vystavět kamencovou huť. Po jeho smrti v roce 1564 získal ves i důl Zikmund Křen z Velebudic, který přešel po jeho smrti 20. března 1568 manželce Dorotě z Reicenštejna v Kašperských Horách. Okolo roku 1580 byl u vesnice v provozu jiný kamencový důl svatý Urban. Po zavraždění Jana Zikmunda Křena dne 6. července1589 ve Voděradech, syna Zikmunda a Doroty, se neúspěšně přela Zuzana Křenová z Křenova, což byla vnučka Matyáše Křena z Křenova, bratra Filipa z Velebudic, o majetek s Dorotou. Po její smrti v roce 1605 byl majitelem Jan Prog z Velnic. V roce 1613 získal celý majetek Štěpán Jiří ze Šternberka, který ji připojil ke svému panství Postoloprty. Toto panství v letech 1637–1669 vlastnili Michnové z Vacínova, od nich přešla Koporeč v rámci panství do majetku hrabat ze Sinzendorfu, kteří je v roce 1692 prodali knížeti Ferdinandovi Schwarzenbergovi. V průběhu 18. století se zde podařilo sedlákovi Václavovi Gallinovi vyšlechtit druh hrušně, kterému se říká Koprčka. Součástí schwarzenberského postoloprtského panství zůstala ves až do roku 1848. Po roce 1850 se stala osadou obce Havraň a od roku 1905 je osadou obce Lišnice. Ve 30. letech 20. století zde vystavěli zdejší občané obecní kapli a v roce 1936 odhalili pomník Václavu Gallinovi. Následně přišel odsun německého obyvatelstva po konci 2. světové války a potomci Galliny byli odsunuti také. Následně v průběhu 2. poloviny 20. století byl zničen jak pomník Václavu Gallinovi, tak kaple, která následně byla přestavěna k nepoznání jako garáž.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Koporeč

Dojmy: Maličká vesnička, která se nikdy nedočkala své samostatnosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5283