logo prehis.cz Cestování okres Most Koporeč

HKoporeč - Krucifix

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Někde v těchto místech se dříve nacházel pravděpodobně litinový kříž, neznámé podoby. Tento kříž byl postaven někdy ve 2. čtvrtině 19. století, jelikož v mapě katastru z let 1824 – 1843 zachycen ještě není, ale již na mapách 2. vojenského mapování z let 1836 – 1852 zachycen je. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl tento kříž postupně ničen, až se dochoval jen fragment vrcholové části podstavce, ve které byl ukotven kříž. Někdy v 1. čtvrtině 21. století byla postavena malá zídka, na kterou byla vytvořena betonová krusta, do které byl tento zbytek podstave usazen.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×