logo prehis.cz Cestování okres Most Klíny Koporeč

Komořany

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Komořany (německy Kommern) je název zaniklé obce v okrese Most, která se nacházela asi 5 km západně od starého města Mostu v nadmořské výšce 231 metrů. Komořany se nacházely na břehu Komořanského jezera, Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1250, kdy král Václav I. daroval oseckému klášteru polovinu rybářů a část jezera. Ve 2. polovině 15. století byla ves rozdělena mezi několik majitelů. Část vlastnil osecký klášter, část obce patřila k mosteckému hradu a část náležela k panství Červený Hrádek. Tento díl Komořan koupil v roce 1612 Bohuslav z Michalovic, kterému byl ale v roce 1621 za účast na stavovském odboji zkonfiskován a v následném roce prodán Vilému mladšímu z Lobkovic. Když roku 1595 odkoupilo město Most hrad Hněvín od Rudolfa II., získalo zároveň i část obce Komořany. Město prodalo svůj díl Lobkovicům v roce 1689, kteří celou obec zahrnuli do svého panství Nové Sedlo-Jezeří, jehož součástí zůstala obec až do roku 1848. V obci byla postavena v roce 1701 kaple sv. Anny, ta ale byla v roce 1838 zbourána a na jejím místě byla vybudována pseudogotická kaple sv. Anny. V Průběhu 19. století také na místním hřbitově byla vybudována empírová kaple. V roce 1838 zasáhl obec ničivý požár, který ale nezastavil nárůst počtu obyvatel, jež se tu děl. V roce 1861 zde bylo 78 domů a v nich 464 obyvatel, ale již v roce v roce 1900 zde žilo 2108 obyvatel. Obživu obyvatelům Komořan přinášelo především jezero. Postupně se však jezero začalo zanášet bahnem, takže se ve 30. letech 19. století započalo s jeho odvodňováním. Vysušení přispělo k rozvoji zemědělství, z nově vzniklých lokalit se stala úrodná pole a pastviny. Druhá polovina 19. století znamenala na Mostecku rozmach těžby hnědého uhlí. V okolí obce byl zprovozněn důl Jupiter (1875), následoval důl Germania, pozdější Fortuna (povrchový 1883, hlubinný 1885). Hornictví přispělo k nárůstu počtu obyvatel. Komořany byly od roku 1850 osadou obce Souše, ovšem v této době prudkého rozvoje se osamostatnily. Během druhé světové války bylo kolem Komořan zřízeno několik táborů nucených prací pro dělníky v dolech a průmyslu. V roce 1943 byl severozápadně od obce zahájen provoz v podniku, který sloužil jako ústřední dílny pro uhelné doly. Rovněž se poblíž obce začala stavět elektrárna Komořany. Tyto skutečnosti ovlivnily vývoj obce i po válce. V roce 1951 byl zahájen provoz ve zdejší elektrárně, ke které v roce 1958 přibyla ještě druhá. V roce 1963 byla postavena teplárna, která dodnes slouží městům Most a Litvínov (původně i Chomutovu). Teplárnu dnes provozuje společnost United Energy. Druhým významným podnikem jsou Krušnohorské strojírny, které vznikly z původní válečné továrny, po válce přeměněné na Ústřední dílny Komořany. Následně počet obyvatel postupně klesal, zatím co v roce 1961 zde žilo 1891 obyvatel již v roce 1986 zde žilo jen 244 obyvatel. V roce 1986 započala likvidace obce a k 1. lednu 1988 připadl její katastr městu Most. V současnosti jsou Komořany jednou z místních částí Mostu, leží na katastrálních územích Komořany u Mostu, Dřínov u Komořan, Ervěnice a Třebušice. Z celé vesnice se tak zachovaly jen původní elektrárny a doly a také boží muka, která byla přesunuta do Vtelna.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komořany_(Most)

Zdroj: http://litvinov.sator.eu/kategorie/zanikle-obce/komorany/historie-komorany

Dojmy: Ze začátku maličká vesnička, která se velmi rychle rozrostla, ale bohužel i stejně rychle zanikla.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4618