logo prehis.cz Cestování okres Most Kaňkov Komořany

Klíny

Informace

Městský erb:

543px-Klíny_znak

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Klíny (německy Göhren) jsou obec nacházející se přibližně 5 km severozápadně od Litvínova. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1355, kdy Slavek z Rýzmburka jmenoval k nově postavenému farnímu klínském kostelu sv. Václava kněze, z čehož vyplívá že Slavek pravděpodobně založil i tuto vesnici. Založení obce nejspíše souvisí s důlním podnikáním v Krušných horách ve 14. století. Poslední zmínka o zdejším kostele pochází z roku 1364, a kostel pravděpodobně zanikldy v době Husitských válek, kdy byl zničen. Dodnes je neznámo kde kostel stál. Páni z Rýzmburka drželi Klíny až do konce 14. století. V roce 1398 prodal Boreš (IX.) mladší míšeňskému markrabímu Vilémovi I. hrad Rýzmburk, klášter v Oseku a město Duchcov. Součástí tohoto zboží pravděpodobně byly i Klíny, tento kro nesl český král velmi nelibě, jelikož se udála za jeho zády. Nakonec v roce 1459 při jednání krále Jiřím z Pardubic s Fridrichem Saským a jeho bratrem Vilémem Míšeňským bylo dohodnuto že se majetek vrátil české koruně. Město Duchcov získal v roce 1527 Děpolt z Lobkovic na Bílině. Jeho syn Václav v roce 1538 získal panství Duchcov včetně Klínů. Posléze se Kíny staly součástí panství mosteckého hradu. V roce 1585 hrad i s panstvím koupil Ladislav Popel z Lobkovic a v této souvislosti jsou zmiňovány i Klíny. Další zpráva o Klínech pochází z roku 1618 jako příslušenství tvrze v Horním Litvínově, jehož majitelem byl Václav Vilém z Lobkovic (1592–1621). Jeho syn František Josef zemřel bezdětný a tak panství zdědila jeho manželka Polyxena Marie z Talmberka. Ta se v roce 1642 provdala za Maxmiliána hraběte z Valdštejna. Po její smrti v roce 1651 veškerý majetek včetně Klínů přešel tomuto rodu. Od té doby byly Klíny součástí panství Duchcov-Horní Litvínov. Po třicetileté válce byla zastavena těžba a obyvatelstvo nalézalo obživu jako dřevorubci nebo při výrobě dřevěného uhlí. V létě 1680 postihla obec morová epidemie. Klíny byly součástí valdštejnského panství Duchcov-Horní Litvínov až do zrušení poddanství v roce 1848. Po roce 1850 se stala samostatnou obcí v okrese Most, v té době zde žilo 334 obyvatel, což bylo i nejvíce za svou existenci. V roce 1870 byla dokončena stavba nového kostela sv. Antonína Paduánského. Stavba od počátku trpěla spodní vodou a byla zhruba o 100 let později zbořena. Po 2. světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, takže došlo v obci k velkému úbytku obyvatel, neboť nově příchozí tento pokles nevyrovnali. V té době klesl počet obyvatel z roku 1930, kdy zde žilo 255 lidí, na počet z roku 1950, kdy zde žilo 51 obyvatel. Nadále tento počet více méně již jen stagnoval. V roce 2011 zde žilo celkem 81. obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADny

Zdroj: https://www.kliny.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6635&id=53

Dojmy: Menší obec, ve které je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6433
IMG_6447
IMG_6445
IMG_6437
IMG_6425