logo prehis.cz Cestování okres Most Braňany Čepirohy

Brandov

Informace

Městský erb:

546px-Znak_Brandova

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Brandov, známý v Německu jako Brandau, je malebná obec nacházející se v okrese Most v Ústeckém kraji. Tato obec je ukryta v pohraničním výběžku, který je tvořen trojicí vodních toků - Svídnice, Flájský potok a Načetínský potok. Nachází se v nadmořské výšce 543 metrů a je situována asi 16 km severozápadně od Litvínova.

Historie Brandova je úzce spjata s těžbou kovů v Krušných horách. První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1549 a hlavním těžebním artiklem byla železná ruda. V roce 1622 je zde poprvé zmiňován kostel a v roce 1780 byla v obci zřízena fara. Před rokem 1848 patřil Brandov k panství Červený Hrádek.

Po roce 1850 se Brandov stal samostatnou obcí s osadou Zelený Důl. V té době se zde také začalo pátrat po ložiscích černého uhlí, které bylo nakonec nalezeno poblíž obce. V roce 1853 se začalo s těžbou a šachta dostala jméno Gabriela podle majitelky hraběnky Buquoyové. Po smrti hraběnky v roce 1863 došlo k útlumu těžby a majetek Buquoyů přešel sňatkem na rod princů z Hohenlohe-Langenburgu.

V roce 1869 zde žilo 1 229 obyvatel. V roce 1893 koupil brandovské doly německý podnikatel Jan Schlutius, který těžbu opět zvýšil. Na počátku 20. století vznikla na okraji Brandova hornická kolonie, což přispělo k dalšímu rozvoji obce.

V letech 1901 až 1902 bylo v Brandově postaveno parní těžní zařízení a vrtná věž. Majitel dolů, Jan Schlutius, v roce 1906 otevřel druhou šachtu s názvem Zdař Bůh a u ní nechal vybudovat úřednickou budovu. Tato nová šachta byla spojena lanovou dráhou s úpravnou uhlí, která se nacházela za hranicemi u města Olbernhau.

Brandov dosáhl svého vrcholu co do počtu obyvatel v roce 1910, kdy zde žilo celkem 2 896 obyvatel. Po vypuknutí první světové války byly uzavřeny hranice se Saskem a uhlí bylo ukládáno v Brandově na haldách, dokud nebylo možné opět zprovoznit lanovou dráhu. V roce 1921 byly doly zastaveny, protože po zhroucení německé marky se těžba stala nerentabilní. Doly se již nepodařilo plně obnovit.

Před druhou světovou válkou, v roce 1930, je uváděno 2 473 obyvatel. Během války probíhal v Brandově geologický průzkum, ale práce byly v roce 1942 zastaveny, neboť zásoby v dolech již byly téměř vyčerpány. Obyvatelstvo se vedle těžby uhlí živilo také zpracováním dřeva, především výrobou dřevěných hraček.

Po roce 1945 proběhl odsun německého obyvatelstva, což vedlo k razantnímu poklesu počtu obyvatel. Ani dosídlení obyvateli z vnitrozemí tento úbytek nenahradil. V roce 1950 zde dle sčítání lidu žilo jen 393 obyvatel a v roce 1980 to bylo jen 269 obyvatel. V roce 2011 je zde uváděno celkem 243 trvale žijících osob. Brandov tak prošel bohatou historií, která je stále patrná v jeho krajině a kultuře.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brandov

Dojmy: Malá obec, která má mnoho zajímavostí a krásnou přirodu.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 129 v  Brandově
dům čp. 174 v Brandově
dům čp. 198 v Brandově
hrad Brandov v Brandově
kaple Vzkříšení Páně v Brandově
kostel sv. Archanděla Michaela v Brandově
pomník obětem 1. světové války a Prusko-rakouské války v Brandově
IMG_7666