logo prehis.cz Cestování okres Most Brandov Černice

Čepirohy

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Čepirohy, známé v německém jazyce jako Tschöppern, jsou dnes malebnou částí města Most, které se rozkládá na západním okraji tohoto města. Historie Čepiroh je fascinující a sahá až do 13. století, jak naznačuje první písemná zmínka z roku 1331. V tomto roce král Jan Lucemburský potvrdil privilegia Přemysla Otakara II., což naznačuje, že vesnice již v té době existovala.

V 15. století byly Čepirohy součástí panství Mosteckého hradu. Na počátku 16. století se obec rozdělila mezi více vlastníků. V roce 1505 se Klement z Čepiroh a Rudolic stal vlastníkem jedné části vesnice, zatímco o dva roky později vlastnil část vsi Jan z Veitmile, pán na Mosteckém hradu.

Ve 20. letech 16. století byla vesnice v držení bratrů Václava, Jiřího a Zikmunda Freitoků z Čepiroh. Paralelně s těmito vlastníky však již část obce s největší pravděpodobností patřila městu Most. Po odkoupení poplužního dvora Petra Čirna z Čirnu v roce 1537 se celá obec stala majetkem města a byla začleněna do jeho panství Kopisty, kde zůstala až do roku 1848.

V roce 1850 se vesnice osamostatnila díky zákonu o obcích z roku 1848. Obec byla součástí farního obvodu Slatinice a děti zdejší obce chodily do školy ve stejné obci.

V roce 1850, kdy se Čepirohy osamostatnily, bylo v obci uváděno 121 obyvatel. Od první poloviny 19. století se v okolí Čepiroh začalo těžit uhlí, nejprve v menších dolech. Později, v roce 1917, přibyl důl Bayern a v roce 1919 důl Čepirohy, který byl později přejmenován na důl Hrabák. Těžba uhlí přinesla s sebou nárůst obyvatelstva. V roce 1880 zde žilo 380 obyvatel a před druhou světovou válkou, v roce 1930, dokonce 677 obyvatel.

Po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstvem z vnitrozemí. To mělo za následek, že v roce 1950 zde žilo 468 obyvatel. Berní rula již v minulosti uváděla v okolí obce malé vinice. I v současnosti se nad obcí pěstuje vinná réva, která zde byla vysázena v 70. letech 20. století.

Převážná část původní obce byla zlikvidována v letech 1968–1972 a zbývající část včetně nové výstavby byla v roce 1976 připojena k Mostu. Tímto způsobem se Čepirohy staly součástí města Most, přičemž si zachovaly svůj jedinečný charakter a historii.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Čepirohy

Dojmy: Maličká již zaniklá vesnička, jež má zajímavé okolí.

Mapa

Památky a zajímavosti

mini rozhledna v Čepirohách