logo prehis.cz Cestování okres Most Brandov kaple Vzkříšení Páně pomník obětem 1. světové války a Prusko-rakouské války

Brandov - kostel sv. archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Historie kostela v obci Brandov je fascinující. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1622, ale jeho současná podoba v barokním slohu byla vybudována mezi lety 1720 a 1730.

Od roku 1782 zde trvale bydlel farář a v roce 1795 byla zde vybudována farnost. Prvním farářem, který zde působil od roku 1793 až do své smrti v roce 1836, byl Ignác Hojer. Jeho poslední odpočinek našel na starém hřbitově, který se rozkládal okolo kostela.

V 19. století se kostel dočkal nového oltáře, který nechal vytvořit pan Wenzel Göhlert z Teplic. Oltář byl vytvořen v Mnichově v Mayersově uměleckém ústavu a byl vysvěcen 3. října 1875. Celé vybavení kostela pochází z 2. poloviny 19. století a vytvořil jej tento institut.

V roce 1913 došlo k úpravě oltářů a elektrifikaci kostela. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války kostel přestal být udržován a začal chátrat. Největší devastace nastala v 60. a 70. letech 20. století. Na konci 20. století se kostel dočkal obnovy a v roce 2003 byla provedena celková rekonstrukce. Dnes je kostel opět v plné kráse a slouží svému účelu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Brandov)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Menší barokní kostel, který má své kouzlo.

Mapa

Fotografie

kostel sv. archanděla Michaela v Brandově
kostel sv. archanděla Michaela v Brandově
kostel sv. archanděla Michaela v Brandově
kostel sv. archanděla Michaela v Brandově
×