logo prehis.cz Cestování okres Most Bedřichův Světec Braňany

Bělušice

Informace

Městský erb:

506px-bluice_znak_48385124992_o

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Bělušice, známé také jako Bieloschitz v němčině, je malebná obec, která se nachází jen 10 km jihovýchodně od města Mostu. Historie Bělušic sahá až do roku 1231, kdy byly vlastněny Vítem z Bělušic. O několik let později, v roce 1240, se stal majitelem Boleslav z Bělušic. Tento vladycký rod pokračoval v držení Bělušic i ve 14. století, jak dokládají záznamy o Jindřichovi a Bozděchovi z Bělušic v roce 1377 a Janovi z Bělušic v roce 1404.

Zdejší tvrz, která je poprvé doložena v písemných pramenech v roce 1408 jako majetek vladyky z Vchynic, pravděpodobně stála již ve 14. století. V roce 1465 se Jiří z Truzenic stal držitelem tvrze i vesnice. Bělušice se později staly střediskem většího statku, který v roce 1523 vlastnil Jan Charvát z Berštejna.

V roce 1566 získali Bělušice páni z Bílé, ale už v roce 1570 se vrátily opět do držení Charvátů. V roce 1623 byl Jan Charvát osvobozen z obvinění na účasti ve stavovském povstání v letech 1618–1620, takže mu majetek nebyl zabaven. Po něm držela Bělušice Alžběta Charvátová, která se provdala za Karla Chotka z Chotkova. Majetkem Chotků zůstala ves do roku 1848, kdy se tato obec stala samostatnou obcí.

V roce 1869 zde žilo celkem 297 obyvatel, kteří se živili především zemědělstvím. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a následném dosídlení obyvatel z vnitrozemí však nastal v obci úpadek. Počet obyvatel, který byl v roce 1930 263, klesl roku 1950 na 169 obyvatel a postupně klesal. V roce 1958 pak zde byla vybudována věznice, jako nápravně pracovní tábor. Do roku 1989 sloužila převážně jako věznice pro méně závažné tresty, následně začali přibývat i odsouzení s vážnějšími tresty.

Podle sčítání z roku 2001 zde žilo celkem 89 obyvatel, ale od té doby začal počet obyvatel opět růst. V roce 2019 je zde uváděno 219 obyvatel. Bělušice tak představují fascinující příběh o přežití a obnově.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bělušice_(okres_Most)

Dojmy: Maličká vesnička, která má v sobě několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

boží muka v Bělušicích
dům čp. 9 v Bělušicích
dům čp. 10 v Bělušicích
dům čp. 14 v Bělušicích
dům čp. 16 v Bělušicích
kaple v Bělušicích
socha sv. Jana Nepomuckého v Bělušicích
tvrz Bělušice v Bělušicích