logo prehis.cz Cestování okres Most Bečov Bělušice

Bedřichův Světec

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Bedřichův Světec, známý také jako Schwetz v němčině, je malebná vesnice položená 9 km jihovýchodně od města Most. Tato vesnice má bohatou historii, která sahá až do roku 1238, kdy byla poprvé písemně zmíněna. V té době byl majitelem tvrze a přilehlé vsi vladyka Hageno de Zvethis.

V průběhu let se majitelé tvrze a vesnice měnili. V roce 1240 to byli Bojslav a jeho bratr Vít, v roce 1254 Tomáš a v roce 1295 Jan. V roce 1355 se dozvídáme, že světskými patrony zdejšího kostela byli Bedřich, po němž nese obec jméno, a jeho bratři Jan, oltářník ve Velkém kostele Pražském, Jan řečený Buch a Přibyslav. Tito bratři jsou společně uváděni ještě v roce 1373.

V roce 1396 zemřel Jan zvaný Buch a v roce 1404 vlastnili tvrz zbylí bratři Bedřich a Jan. V roce 1470 se stal majitelem Bedřichova Světce Jan Buben ze Všebořic.

Další zmínky o majitelích Bedřichova Světce pocházejí z let 1523 - 1529, kdy Mikuláš z Černčic a ze Světce odkázal Světec svým strýcům Janu a Mikuláši. Jan z Černčic poté prodal Světec Děpoltovi z Lobkovic.

Bedřichův Světec byl součástí bílinského panství až do roku 1559, kdy ho Kryštof z Lobkovic prodal Purkertovi Kaplířovi ze Sulevic. Právě tento prodej je první písemnou zmínkou o zdejší tvrzi, kterou Purkert Kaplíř ze Sulevic nechal obnovit.

V roce 1576 prodali čtyři synové zdejší majetek svému příbuznému Jiříkovi Kaplířovi ze Sulevic a na Tuchořicích. O šest let později, v roce 1582, získal tvrz Jan mladší z Lobkovic a tvrz se tak podruhé dostala k bílinskému panství. Tvrz však postupně přestala sloužit svému účelu a bezestopy zanikla. Dnes se předpokládá, že tvrz se původně nacházela na pahorku poblíž kostela sv. Jakuba.

Od roku 1637 patřil Bedřichův Světec ke statku Patokryje v rámci lobkovického panství Bílina. Tento stav trval až do roku 1848, kdy se Bedřichův Světec stal samostatnou obcí. V roce 1869 zde žilo 154 lidí ve 33 domech. Několik let byl Bedřichův Světec osadou obce Bečova, ale následně se opět stal samostatným. V roce 1930 zde žilo celkem 148 lidí.

Po roce 1945 se v Bedřichově Světci ustanovil samostatný místní národní výbor a došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí. To se projevilo tak, že v roce 1950 zde žilo jen 74 obyvatel a jejich počet následně jen klesal. V roce 1960 proběhla územní reforma a do okresu Most byla z bývalého okresu Bílina připojena obec Bělušice. Místní národní výbor v Bedřichově Světci byl zrušen a obec byla připojena k Bělušicím. Dle posledního sčítání lidu z roku 2011 zde žilo celkem 30 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bedřichův_Světec

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rudolf Anděl

Dojmy: Maličká vesnička, ve které se údajně nachází zbytek sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1774, kterou jsem ale neobjevil.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 4 v Bedřichově Světci
dům čp. 5 v Bedřichově Světci
kostel sv. Jakuba v Bedřichově Světci
socha sv. Jana Nepomuckého v Bedřichově Světci