logo prehis.cz Cestování okres Most Bedřichův Světec dům čp. 5

Bedřichův Světec - kostel sv. Jakuba

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tento kostel je unikátem zdejšího okresu Most, jelikož je to nejstarší stojící stavba v tomto okrese. Původní kostel byl vybudován někdy ve 30. letech 13. století v pozdně románském slohu jako součást původního šlechtického dvorce. Někdy po roce 1270 byl tento kostel přestavěn v ranně gotickém slohu, a tak se z původní románské stavby dodnes zachovala loď kostela, spolu se vstupním portálem a fragmenty kamenné tribuny se schodištěm. Z tohoto ranně gotického slohu se dodnes zachovalo zaklenuté kněžiště, sanktuář, či ostění oken. Následně byl kostel postupně vyzdoben gotickými freskami, z nichž nejstarší je ze 14. století. Na přelomu 15. a 16. století prošel kostel menší renesanční přestavbou, během které byla vytvořena současná věž a předsíň v tomto kostele. Následně již kostel neprodělal téměř žádné přestavby, díky tomu se zachoval tak unikátní, jak je. Uvnitř kostela jsou zachované dva náhrobní kameny, pravděpodobně z let 1521 a 1571, dále se uvnitř nacházel raně barokní oltář z konce 17. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být tento unikátní kostel udržován a postupně chátral, nakonec v průběhu 2. poloviny 20. století bylo zničeno i barokní vybavení. V 70. a 80. letech 20. století zde probíhal archeologický průzkum pod vedením Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, který potvrdil, že se zde nacházel románské šlechtické sídlo. O zničený kostel se od roku 2010 za přispění sponzorů začalo starat Občanské sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci. V roce 2015 však děkan farnosti Grzegorz Czyżewski neprodloužil sdružení výpůjční smlouvu, která proto 28. února 2017 skončila. Od té doby zůstává kostel zavřený. Původně se kolem tohoto kostela, jak bylo zvykem také rozprostíral hřbitov, který sice již zanikl, ale i tak se dodnes dochovala jeho ohradní zeď.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svatého_Jakuba_Většího_(Bedřichův_Světec)

Zdroj fotografií fresek: https://www.mesto-most.cz/gp/id_galerie=1593

Dojmy: Zajímavý a unikátní kostel, u kterého jsem viděl ty úžasné fresky pouze na fotografiích.

Mapa

Fotografie

×