logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Valeč sloup se sousoším Nejsvětější Trojice socha sv. Jana Nepomuckého

Valeč - socha hraběte Františka Antonína Šporka

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Na počátku 18. století poradil hrabě František Antonín Špork, svému příteli hraběti Janu Kryštofu Kageru ze Štampachu, majiteli zdejšího panství svého oblíbeného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, a tak Jan Kryštof Kager ze Štampachu neváhal a najal si služby tohoto pražského sochaře, aby pro něj vytvořil barokní výzdobu parku. Na konci svého pobytu v Karlových Varech se rozhodl podívat František Antonín Špork na dílo, které vytvořil jeho oblíbený sochař, a tak když se vydal na cestu domů roku 1733, zastavil se na návštěvě na zámku Valeč. Zdejší majitel panství se tak rozhodl vytvořit u Brauna na památku této návštěvy i tuto barokní sochu, kde je právě ztvárněn hrabě František Antonín Špork. Tehdejší majitel měl ale trochu problém s penězi, a tak byl popohnán roku 1737 za dluh Matyáši Braunovy ve výši 810 zlatých a 54 krejcarů. Dluh byl splacen až po dlouhé době, neboť se o něm dočítáme ještě v kupní smlouvě v roce 1797. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala socha postupně chátrat. Socha chátrala až do přelomu 20. a 21. století, kdy byla restaurována.

Zdroj: https://www.zamek-valec.cz/cs/o-zamku/zamecky-park

Zdroj: http://previous.npu.cz/barokni-socha/vyznamne-soubory/vypis/detail/230-valec-soubor-soch-v-parku/

Dojmy: Pěkně udržovaná socha, na které je ztvárněn hrabě Špork.

Mapa

Fotografie

×