logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Valeč sloup se sochou Panny Marie socha hraběte Františka Antonína Šporka

Valeč - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tento vrcholně barokní sloup nechal vytvořit a vztyčit hrabě Johann Ferdinand Kager z Globenu. Tento sloup pak vznikal v letech 1727 – 1730 je vytvořen podle architekta Ferdinanda Maxmiliána Kaňky a vytvořila jej sochařská dílna Matyáše Bernarda Brauna, samotné autorství soch je připisováno Antonínu Braunovi, což byl synovec majitele dílny. Díky silně zamrzlému sněhu v zimě z let 1727 a 1728 byly sem snadněji doručené kamenné kvádry z pražské dílny tohoto předního barokního sochaře. Slavnostní odhalení pak proběhlo v roce 1730. V roce 1855 proběhla renovace sloupu. Dne 18. května 1928 zasáhl tento sloup blesk a silně jej poškodil, ale sloup byl hned na to obnoven. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal sloup být udržován, postupně chátral a byl poškozen vandaly. Na počátku 21. století byly proto sochy sundány a převezeny do depozitáře kláštera v Kladrubech. Následně v letech 2009 – 2011 proběhla celková rekonstrukce tohoto sloupu financována z grantu FM/EHP Norska. O restaurování soch se pak postaral MgA. Václav Štochl. Renovovaný sloup byl pak slavnostně odhalen dne 7. října 2011.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/valec-sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice/

Dojmy: Zajímavý a krásně udržovaný sloup, díky kterému zdejší zámecký kostelík vypadá spíše jako poutní místo.

Mapa

Fotografie

×