logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Valeč socha hraběte Františka Antonína Šporka stodola u domu čp. 83

Valeč - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tato barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena pravděpodobně někdy v 18. století neznámým autorem. V průběhu 1. poloviny 20. století za sochou vyrostl současný dům čp. 162. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala socha pomalu chátrat. Chátrání se dostalo až do takového stavu, že na počátku 90. let 20. století byla socha ve značně zdevastovaném stavu. Některé části byly odlámány, jiné zase zvětrány. Proto socha prošla v roce 1998 restaurováním.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15266815&sequence=1&mode=parametric&indexId=21624%2F4-1115&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/valec-socha-sv-jana-nepomuckeho

Dojmy: Pěkně udržovaná socha, která stojí na okraji vesnice.

Mapa

Fotografie

×