logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Valeč kostel Narození sv. Jana Křtitele Křížová cesta

Valeč - kostel Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: O výstavbě tohoto barokního kostela je poprvé zmínka v závěti hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu z roku 1710, ve které napsal že by byl rád pochován v kryptě nového kostela zasvěceného Nejsvětější Trojici. Tímto přáním pak také zavázal své dědice, a tak již v roce 1719 byl položen první kámen vdovou po tomto hraběti Katharinou Theresiou rozenou Sommerovou z Hertošic. Výstavba samotná započala až v roce 1721 po smrti Kathariny a podnítil jí synovec Jana Kryštofa hrabě Jan Ferdinand Kager z Globenu. Tento kostel vyprojektoval italský architekt Giovany Antonio Bianno Rossa, který působil ve Valči již od roku 1701 jako polír architekta Francesca Barelliho, který přestavoval zámek. Samotný kostel byl vystavěn v roce 1728 a podílel se na výstavbě zednický mistr Johann Christoph Thiel. Ještě téhož roku začal zdejší malířský mistr Brandt malovat fresky v kostele. Oltářní obrazy pak vytvořil Franz Hager. Dne 24. září 1728 byli v tomto kostele zavěšeny zvony, které vyrobil v Praze Anton Schönfeld. Již dne 16. prosince 1728 byl tento kostel vysvěcen vikářem Christophem Pergerem.

Po své pouti do Lorety a Říma se hrabě Johann Ferdinand Kager rozhodl v roce 1731 vytvořit bratrstvo Nejsvětější Trojice, které bylo ještě téhož roku schváleno, ale již v 80. letech 18. století bylo zrušeno reformami císaře Josefa II. V roce 1780 v tomto kostele byli opravovány varhany varhanářem Johannem Ferdinandem Müllerem z Nepomyšle. Další oprava varhan byla provedena v roce 1834, kdy je opravoval varhanář Johann Konstantin Müller z Nepomyšle. V roce 1840 byl vystavěn z iniciativy zdejšího majitele panství Franze Korba z Weidenheimu, v presbytáři klasicistní vstupní portikus do rodové hrobky nacházející se v podzemí kostela. V roce 1852 se kostel dočkal renovace oltářních obrazů, a následně na konci 19. století majitelé zdejšího zámku Thurn-Valsassinové nechali provést renovaci zámku. V průběhu 1. světové války byly zdejší zvony zrekvírovány na válečné účely. V roce 1928 restauroval zdejší oltářní obrazy vídeňský malíř Josef Steiner. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, přestal kostel sloužit církevním účelům a v průběhu 50. let 20. století byla provedena nevhodná oprava kupole nad lodí kostela. Následně kostel pomalu chátral a část vnitřního zařízení byla rozkradena, nebo zničena. Již v 90. letech 20. století byl kostel ve velmi zchátralém stavu. V roce 1994 se rozhodl pan Nans Ritter a opravil zdarma zdejší varhany, následně v letech 2009 – 2011 byla provedená celková rekonstrukce kostela za peníze z grantu FM/EHP Norska. Znovuotevření kostela pro veřejnost pak proběhlo dne 7. října 2011.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/valec-kostel-nejsvetejsi-trojice/

Dojmy: Zajímavý a nyní již pěkně udržovaný kostel, který patří k panoramatu městečka.

Mapa

Fotografie

×